3 min

Inför valet: Rekorddyr gas kan pressa upp hyrorna 40 %

Publicerad 30 aug. 2022
Författare

"För att få koll på sin energiförbrukning är det bra att ta hjälp av en helhetslösning för insamling, bearbetning och visualisering av energidata. På så sätt analyseras förbrukningen och de största energitjuvarna identifieras. "

Märta Falck

Affärsområdeschef Momentum Energi

Åsikterna hos de olika partierna går isär i många viktiga frågor för fastighetsbranschen. Samtidigt ser det ut att bli ett jämnt riksdagsval på söndag vilket påverkar möjligheterna att införa åtgärder mot höga gaspriser och bostadsbrist. Hur slår detta mot fastighetsägare och hyresgäster?

Pandemi, kriget i Ukraina och inflation har gjort att fastighetsmarknadsfrågor har fått mindre utrymme på den politiska dagordningen. En ganska dåligt fungerande bostadsmarknad men inga större reformer att vänta, skrev Pangea Property Partners och Downtown Advisors i sin rapport ”Valet 2022 – hot eller möjlighet?” tidigare i år.  

Christer Tedestål, vd på allmännyttiga bostadsbolaget Vellinge Bostäder, ser framför allt stigande gaspriser som ett överhängande problem. 

 – Det pratas mycket om elpriserna, men nästan ingenting om att gaspriset har åttadubblats på fem månader. Vi värmer till 97 procent upp våra fastigheter med gas så det påverkar oss i hög grad, säger han. 

– Vårt fastighetsbolag har hyresintäkter på cirka 120 miljoner kronor och i år köper vi gas till fastpris för 6,5 miljoner kronor. Från 1 januari 2023 tvingas vi i stället köpa gas till rörligt pris. Det dagsaktuella rörliga priset skulle innebära en gaskostnad på cirka 50 miljoner kronor. Om inte gaspriserna rättar till sig behöver vi höja hyrorna med 40 procent.   

Tvärnit för nyproduktion

Enligt valrapporten från Pangea Property Partners och Downtown Advisors kommer inflationen även påverka nyproduktionen negativt. Detta går i linje med Byggföretagens konjunkturprognos (maj 2022) som visade att antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus och småhus sjunker kraftigt till 2023.  

Även Boverket har redovisat en dyster prognos. De räknar med att bostadsbyggandet faller med 30 – 40 procent nästa år. 

– Vi är i en situation med mycket mörka moln som kommer att leda till en nedtrappning i bostadsbyggandet, sa Bostadsminister Johan Danielsson när han intervjuades av Dagens Nyheter den 28:e juli.    

Visualisera energidata

Leveransvolymerna av gas från ryska statsägda energibolag har minskat sedan invasionen av Ukraina vilket har drivit upp energipriserna över hela Europa. Framför allt södra Sverige har sett kraftigt höjda elpriser till följd av detta. I område 3 och 4 kan elpriserna nå nya rekordhöjder i vinter.    

– Höjda gas- och elpriser skapar självklart oro. En första åtgärd vi rekommenderar är att följa upp sin energiförbrukning för att hitta potentiella sätt att göra energibesparingar och därmed sänka kostnaderna, säger Märta Falck, affärsområdeschef på Momentum Energi

–  För att få koll på sin energiförbrukning är det bra att ta hjälp av en helhetslösning för insamling, bearbetning och visualisering av energidata. På så sätt analyseras förbrukningen och de största energitjuvarna identifieras. Med detta underlag kan fastighetsbolag ta kloka beslut för att sänka förbrukningen och sina energikostnader. 

Långa köer

Framför allt små lägenheter har varit en bristvara i Sverige under många år. Det har märkts genom höga priser på ettor och långa bostadsköer för studenter som ska flytta hemifrån för första gången. Regeringen utreder just nu möjligheten för universitet och högskolor att hyra ut bostäder i ett försök att stävja bostadsbristen. Lån till förstagångsköpare och justerat bolånetak är också något som diskuteras.   

Enligt valrapporten är olika stimulanser att vänta nästa mandatperiod, men politikerna ”tävlar” inte längre om vem som kan få fram flest nya bostäder.    

Inga stora förändringar planeras gällande plan- och bygglagen. Däremot utreds frågan om en ny förköpslag som ger kommuner möjlighet att träda in i köparens ställe vid förvärv.   

Osäkert valresultat

Eftersom valet 2022 ser ut att bli väldigt jämnt kommer det förmodligen krävas politiska kompromisser för att bilda regering, menar Pangea Property Partners och Downtown Advisors. Risken är att en svag regering sedan får svårt att genomföra nya åtgärder och reformer.  

I skrivande stund finns ingen politisk majoritet för att återinföra fastighetsskatten eller frågan om transaktionsskatter för kommersiella fastigheter.    

Vilka frågor är viktigast för hyresgäster? Läs om hur fastighetsbranschen påverkats av åren med pandemi.

Mer från bloggen

Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Fastighetssystem 3 min

Artificiell intelligens förändrar dialogen i fastighetsbranschen

Det har nog knappast undgått någon att utvecklingen av artificiell intelligens har gjort imponerande framsteg 2023. Forskare och affärsledare vill dra i handbromsen samtidigt som företagen slåss om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Tekniken förutspås förändra samhället på samma sätt som internet en gång gjorde men hur påverkar den dagens fastighetsägare?  

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Fastighetssystem 3 min

Artificiell intelligens förändrar dialogen i fastighetsbranschen

Det har nog knappast undgått någon att utvecklingen av artificiell intelligens har gjort imponerande framsteg 2023. Forskare och affärsledare vill dra i handbromsen samtidigt som företagen slåss om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Tekniken förutspås förändra samhället på samma sätt som internet en gång gjorde men hur påverkar den dagens fastighetsägare?  

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.