Alla funktioner

Momentum Fastighet och Momentum Energi innehåller alla funktioner du behöver för en effektiv och hållbar fastighetsförvaltning

Kategori:

Momentum Fastighet

Plattform Fastighet

Fastighetsstruktur

Flexibel, tidsstyrd och flera möjliga vyer och dimensioner

Tidsstyrning

Förändringar hanteras med tidsstyrning

GDPR

Fullt stöd för hantering av personuppgifter

Meddelandetjänst

Möjlighet att automatiskt skicka meddelanden vid många olika händelser. Sker via e-post, SMS, Mina Sidor och/eller brev. Innehållet styrs av flexibla meddelandemallar till valbara urval av mottagare

Personlig dashboard

Snabb överblick för användaren om sina uppgifter och åtaganden

AD-inloggning

Med koppling mot AD-konto räcker det med att logga in på datorn för att öppna Momentum Fastighet

Hjälpfunktioner

Ta snabbt fram snabbguider, manualer och instruktionsvideo direkt i fastighetssystemet

Rapporter

Skapa dina egna rapport- och sökkriterier och dela med andra

Dokumenthantering

Lagra eller länka dina dokument i fastighetsstrukturen

Momentum Fastighet

Hyresadministration

Avtalshantering

Versionshanterade avtal för enkel hantering av avtalsförändringar

Avtalsmallar

Skapa, ändra och spara egna avtalsmallar

Avtalsbilagor

Skapa och koppla avtalsbilagor

Avisering

Processorienterad avisering med möjlighet till full automation

Kravhantering

Regelverksbaserad kravhantering med möjlighet till full automation

Fakturering

Fakturera hyresgästen och kunder utan avtal elektroniskt

IMD

Automatisk inläsning och fördelning på avin

Integration extern prisjustering

Stöd för prisjusteringar/hyresförändringar via tredjepart ex Trimma Poängen

Integration ekonomisystem

Integration mot ekonomisystem via SIE-standard

Integration inkasso

Färdig integration mot de största inkassoföretagen

Fastighetsägarnas dokument

Versionshanterade avtal för enkel hantering av avtalsförändringar

Momentum Fastighet

Teknisk förvaltning

Inre underhåll

Fullt stöd för lägenhetsunderhållet med konfigurerbara underhållsmodeller

Yttre underhåll

Smidig hantering av allt från yttre skötsel till fasader och undercentraler

Orderhantering

Hanterar både underhållsordrar, felanmälningar och åtgärder från besiktning och rondering

Besiktning

Kontrollpunktsbaserad besiktning med möjlighet till bifogande av bilder

Rondering

Flexibel schemaläggning tillsammans med dynamiska kontrollpunkter medför en enkel hantering av återkommande kontroller

Fastighet Mobil

Hantera den tekniska förvaltningen och ärendehantering direkt från din telefon eller surfplatta

Momentum Fastighet

Uthyrning *

Processmotor

Hanterar hela uthyrningsprocessen. Ger en bra översikt samt möjligheter till att själv konfigurera sin process

Annonshantering

Annonser skapas utifrån bilder och texter i fastighetssystemet

Urvalshantering

Styr enkelt vilka sökande som skall bli erbjuden ett objekt

Integration Stockholms bostadsförmedling

Färdig integration mot Stockholms bostadsförmedling

* ingår ej i Momentum Fastighet Kommun

Momentum Fastighet

Mina Sidor

Avi

Hyresgästen kan se och betala sina avier

Objektsinformation

Information om hyresobjekt och avtal

Felanmälan

Skapa och följ felanmälningar

IMD (Indiviuell mätning och debitering)

Hyresgästen kan se och analysera sin energianvändning via integration med Momentum Energi

Boendepärm

Instruktioner och information rörande boende

Besiktningsprotokoll

Historiska besiktningsprotokoll

Underhållsstatus

Få en överblick över underhållsstatusen av lägenheten och andra hyresobjekt

Momentum Fastighet

BI

Datalager

Grunden för en bra analys

Egna rapporter

Skapa och spara egna eller företagsgemensamma rapporter

Visualisering

Visualisering med dashboards i modernt webbgränssnitt

Momentum Fastighet

Digital Signering och Verifiering

Signering & inloggning med BankID

Momentum hanterar alla certifikat så du slipper. Låt hyresgäster logga in och signera avtal med BankID.

Avtalssignering via länk

Med integrerad signering kan du enkelt låta hyresgäster som saknar BankID signera avtal via länk.

Avtals- och certifikatshantering

Momentum hanterar teknik och förnyelse av certifikat.

Inga fasta kostnader

Enkel och transparent prissättning som baseras på antal signaturer och antal inloggningar

Momentum Fastighet

Utskick

Sms-utskick

Informera hyresgäster om nyheter och förändringar via sms direkt från fastighetssystemet.

Utskick via post

Färdigkonfigurerad för att skicka ut exempelvis hyresavier. Print, kuvertering och portohantering ingår.

Inga fasta kostnader

Momentum hanterar avtal och teknik, du betalar styckpris per utskick.

Momentum Fastighet

Kreditkontroll

Integrerad kreditupplysning

Slå enkelt upp kreditinformation om din hyresgäst eller sökande

Ingen fast kostnad

Enkel och transparent prissättning som baseras på antal kreditupplysningar

Tilläggsprodukt Fastighet

CRM

Ärendehantering

Flexibel och strukturerad ärendehantering

Kommunikation

Kommunicera med hyresgästen direkt inom ärendet

Aktivitetslogg

Få en tydlig överblick över kundens aktivitet

Momentum Fastighet & Energi

Öppna API:er

API-nyckel Momentum Fastighet

Möjliggör integration med Momentums öppna API mot egenutvecklade eller inköpta programvaror

API-nyckel Momentum Energi

Dela din bearbetade och kvalitetssäkrade energidata i Momentum Energi för att göra den mer tillgänglig.

Momentum Energi

Plattform Energi

Integrerat med Momentum Fastighet

Integration mot fastighetssystemet Momentum Fastighet för smidigare hantering

Energideklaration

Skapa och skicka energideklarationer direkt till Boverket via vår integration med Boverkets system Gripen

Företagsinloggning

Stöd för att koppla din inloggning till ditt företag och på så sätt logga in via AD för smidigare inloggning

Lättåtkomliga hjälpfunktioner

Användarmanual och heltäckande instruktioner i text & videoformat, direkt åtkomligt från systemet

Momentum Energi

Mätvärdesinsamling & bearbetning

Automatisk insamling av mätvärden *

Systemet hanterar insamling av mätvärden av alla typer av energidata som går att mäta. Till exempel el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, avfall, producerad solenergi, laddning av elbilar mm.

IMD – Individuell Mätning & Debitering

Stöd för individuell mätning och integrerat städ till vårt fastighetssystem Momentum Fastighet för debitering

App för avläsning

Enkel och säker hantering av manuell avläsning av mätvärden, som smidigt skickas direkt in till systemet

Kvalitetsäkring

Data kategoriseras utifran typ av energikälla och delas upp för att se till exempel köpt kontra använd energi

Rimlighetskontroll

Välj vilka gränser som ska anses som rimliga, och systemet utför rimlighetskontroll om de inkomna värdena ligger inom detta spann

Avvikelselarm

Om en mätares avläsning avviker från beraknäd avläsning med en viss procent varnar systemet for detta i olika nivåer

Normalårskorrigering

Systemet normalårskorrigerar datan genom graddagar, energiindex eller kylindex genom stöd for SM HI-data Detta används for att kunna jämföra energiåtgången för olika perioder med hänsyn till klimatets variation

Energitaxor

Möjlighet till inmatning av kostnadstariffer som beräknas till kostnader for energiförbrukningen

Emissionsfaktorer

Möjlighet till inmatning av emissionsfaktorer som beräknas till koldioxidpåverkan for energiförbrukningen

* tilläggsprodukt

Momentum Energi

Visualisering & analys

Profiler

Inställningsmöjlighet till olika profiler för konton med tillhörande olika visualisering och accesser

Konfigurerbara vyer

Momentum Energi bygger på vyer som innehåller olika widgets för att visa energistatistik och annan information. Dessa kan konfigureras helt fritt av användaren

Fastighetsstruktur

Statistiken i systemet kan navigeras utifrån fastighetsstrukturen som visualiseras som en trädstruktur i olika nivåer

Filter

Möjlighet att filtrera valfria parametrar som tex verksamhet, förvaltare och byggår. Filtren kan kombineras och ”nålas” fast för att kommas ihåg

Sökfunktioner

Avancerad sökfunktion för att söka efter objekt i fastighetsstrukturen, tex utifrån namn eller mätarnummer

Favoriter

Användare ställa in vilka utrymmen som förvalt ska visas i trädet i Momentum Energi när användaren loggar in

Nyckeltal

Uppföljning av valfria nyckeltal i systemet. Flexibelt och enkelt att konfigurera utifrån användarens behov.

Måluppföljning

Se hur resultat och utveckling går jämfört med era mål. Systemet stödjer valfria mål och erbjuder tydlig visualisering för utvecklingen mot målen

Miljöpåverkan

Visualisera och följ upp er CO2-påverkan oavsett media i pedagogiska grafer och tabeller

Energikostnad

Visualisera och följ upp era kostnader i pedagogiska grafer och tabeller

Avvikelsehantering & notiser

Bli omedelbart uppmärksammad på avvikelser genom larm som visualisering i systemet och via notifiering via mail. Hantera larmen direkt i systemet genom att kommentera och kvittera

Trendanalys

Följ hur er utveckling går över tid genom trenddiagram som visar historisk data över valfritt tidsperspektiv samt jämfört med era mål om ni önskar

Ranking & benchmark

Jämför era fastigheter i topplistor över vilka som preseterar sämst och bäst utifrån valfria parametrar som tex energiförbrukning, kostnad, koldioxidpåverkan eller mot sitt mål

Budget & prognoser

Systemet stödjer hantering och visualisering av budget och prognoser

Energiprestanda & primärenergital

Funktionalitet för att följa upp och jämföra era fastigheters energiprestanda och primärenergital. Det går även att jämföra energiprestanda och om fastigheten räknas som hållbar externt

Timvärden

Systemet stjödjer uppföljning av energiförbrukning av timvärden

Energisignatur

Se byggnadens energianvändning för olika utomhustemperatur i energisignaturen med linjär regression

Rapportuttag

Systemet stödjer olika typer av rapportuttag, av statistiken i olika format, som excel och PDF, och visualiseringar

Display

Visualisera er miljöpåverkan eller energianvändning i till exempel entrér

Tilläggsprodukt Energi

Automatisk insamling av mätvärden

Automatisk insamling

Systemet hanterar insamling av mätvärden av alla typer av energidata. Till exempel el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, avfall, producerad solenergi, laddning av elbilar mm.

Oavsett om det är från egna undercentraler eller externa styrsystem.

Importer från mätvärdesleverantörer

Importer av energidata kan göras från alla typer av energikällor direkt från leverantörernas databaser. Det sparar tid och ger högre tidsupplösning och kvalitet på mätdatan.

Alla importer har ett fast pris oavsett antal mätvärden. 

Vill du arbeta mer effektivt och hållbart?

Vi har både inspelade demos och möjligheten till live-webinar där våra experter visar våra produkter och du kan ställa frågor.