REPAB Fastighetsrådgivning

Underhålls- och skötselplanering från ax till limpa

Spara tid och pengar

Med planerat underhåll slipper du eftersatt underhåll.  Akuta problem blir färre och du följer istället en välplanerad underhållsstrategi som hjälper dig förlänga livslängden på din fastighet.

Bättre miljö för alla

Med en långsiktig plan för att ta hand om din fastighet kan du minska resursslöseri och minimera din miljöpåverkan. Samtidigt skapar du också en trivsam miljö för dina hyresgäster.

Stor erfarenhet

Vi har arbetat i många år med att upprätta underhållsplaner. Vi vet vad som behöver göras och när det behöver göras. Du väljer själv vilka delar av planeringen du vill ha hjälp med eller om du vill att vi tar hand om allt.

Vi gör arbetet enklare

Ett vanligt problem i arbetet med underhållsplaner är svårigheten att hitta rätt detaljnivå på underhållet. Planen blir antingen för omfattande eller för generell, vilket inte är konstigt då själva arbetet med att skapa en underhållsplan sällan utförs oftare än vart 10–30 år. Våra experter hjälper dig från start till mål och säkerställer att underhållsplanen utformas på rätt sätt.

Med REPAB kan du…

Halvera tiden för underhållsplanering

En bra underhållsplan kan spara både tid och pengar – samtidigt som den värdesäkrar din fastighet. Det handlar om att skapa en långsiktig plan för vilket underhåll fastigheten behöver, när åtgärderna bör genomföras och hur mycket det ska kosta.

Åtgärda i tid och sänka kostnaderna

En komplett underhållsplan omfattar fastigheten som helhet – både byggnaden med installationer och den mark som byggnaden står på. Den ger en helhetsbild över fastighetens kondition och behov av underhåll över tid.

En av vinsterna med planerat underhåll är sänkta kostnader för förvaltning, eftersom det blir lättare att strukturera och förutse behov av kommande åtgärder. De flesta fel går att förutse och åtgärda innan de blir akuta ”brandkårsutryckningar”.

Genomföra på rätt nivå

Våra faktaböcker är ett viktigt verktyg, men de stora vinsterna med underhållsplanering kräver att planeringen också är genomförbar.  Med våra konsulters erfarenheter och expertis kan vi garantera rätt nivå på underhållsplaneringen.

Låt oss göra jobbet

Vi hjälper dig med allt från analys, inventering och uppmätning till rapportering. Tillsammans tar vi fram exakt vilka underhållskostnader du bör budgetera för ur såväl kortare som längre perspektiv och vi ser till att upphandla tjänsterna enligt AFF och LOU. Vi följer med dig från start till mål. Du avgör själv vilka delar du vill ha hjälp med eller om du helst bara vill lämna över ritningarna och låta oss sköta resten.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av vår fastighetsrådgivning är du alltid välkommen att höra av dig.