Skapa hållbara miljöer för alla människor

Med Momentum Energi arbetar du effektivt med energiuppföljning. Genom att mäta och analysera energidata kan du tillsammans med dina hyresgäster identifiera energitjuvar och få en bättre förståelse för hur fastigheten påverkar miljön.

Upptäck möjligheterna med vårt energiuppföljningssystem idag.

Anpassat innehåll för varje medarbetare

Du kan enkelt välja vad som ska visas för vilken medarbetare. Hållbarhetsansvarig analyserar energiförbrukningens miljöpåverkan, kostnader håller controller reda på och ledningsgruppen följer upp mål och budget.

Flexibelt verktyg för rapportering

Nya lagkrav om redovisning av hållbarhet och energiförbrukning ställer högre krav på fastighetsägare. Analysera energiförbrukning, kostnader och utsläpp mot era mål i dynamiska rapporter.

Identifierar mönster, trender och potential

Vår tydliga visualisering av energidata underlättar för dig som snabbt vill få en översikt av energiförbrukningen. Följ upp hållbarhetsparametrar efter dina önskemål – exempelvis bränsle, avfall och transporter.

Arbeta för lägre klimatavtryck tillsammans med dina hyresgäster

Svenska fastigheter står för en betydande del av Sveriges utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan börjar redan under byggprocessen. Med våra kraftfulla analysverktyg och tydliga visualisering får du smarta insikter om hur du som fastighetsägare kan sänka energianvändningen, få kontroll på kostnader och nå era hållbarhetsmål. Hyresgäster kan följa sin egen energianvändning, antingen direkt i Momentum Energi eller via Mina Sidor i Momentum Fastighet.

Ett urval av funktioner

Automatisk insamling från mätare och undercentraler

Vårt system hanterar insamling av alla typer av mätbar energidata. Oavsett om det gäller el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, avfall, producerad solenergi eller laddning av elbilar, kan vi säkerställa en smidig och effektiv datainsamling.

Primärenergital

I en tydlig vy är det enkelt att följa era byggnaders primärenergital i realtid. Primärenergital används bland annat för klassificering vid energideklaration, hållbara fastigheter inom taxonomi och miljöcertifieringar.

Kvalitetssäkrad data

Vi kvalitetssäkrar och bearbetar all energidata automatiskt. Systemet kategoriserar, strukturerar och fördelar energidata på ett intelligent sätt, vilket gör den enkel att förstå.

Stöd för IMD

Vi erbjuder fullt stöd för individuell mätning och debitering (IMD), vilket underlättar för hyresgäster som vill kunna följa upp sin energiförbrukning. I systemet finns det dessutom möjlighet att sätta upp en personlig profil åt varje hyresgäst där deras energidata samlas vilket minskar behovet av manuellt arbete för er.

Framtidens fastigheter är hållbara

Minska energiförbrukningen

Systemets tydliga visualisering av energistatistik gör det enkelt att involvera medarbetarna i uppföljningen. Våra analysverktyg ger dig smarta insikter om hur du kan hitta energitjuvar, sänka din energianvändning, minska dina kostnader och nå dina hållbarhetsmål.

Hållbarhetsrapportera enklare

Med förbrukning, kostnad och CO2- påverkan i ett och samma gränssnitt går det snabbt att ta fram rapporter utefter era önskemål. Sätt upp precis det ni vill se – och hur ni vill se det.

Sänk kostnaderna

Vi samlar energidata från alla marknadens leverantörer och hämtar årligen mer än 220 miljoner mätvärden åt våra kunder. Datat kvalitetssäkras och bearbetas för att ge dig viktiga insikter om hur ert företag kan spara energi och samtidigt minska era kostnader.

Automatisera flöden och processer

Med automatisk insamling av energidata förenklar vi din vardag. Systemet samlar in data från alla datakällor – energibolag, styrsystem och dina fastigheters mätare.

Öka konkurrenskraften

Idag efterfrågar allt fler hyresgäster att fastigheten ska ha miljöcertifiering. Utöver detta ställer många krav på att kunna följa sin energiförbrukning för att aktivt kunna minska sitt klimatavtryck.

Samla allt i en heltäckande plattform

Våra nöjdaste kunder använder både Momentum Fastighet och Momentum Energi. Tack vare att plattformarna använder samma fastighetsstruktur får du en helhetsbild av ditt bestånd.

“Nu behöver vi inte välja var vi samlar in data – den kan gå in i ett system och ändå vara åtkomlig för andra.”

Jonas Holmberg
Energiingenjör på Riksbyggen

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum Energi är du alltid välkommen att höra av dig.