Öka din lönsamhet genom effektiv fastighetsförvaltning

Med system som hjälper dig att förenkla och automatisera fastighetsarbetet sparar du tid och kan sänka dina driftskostnader. Dina medarbetare kan lägga mer fokus på att skapa trivsel och välmående för hyresgäster, istället för att fastna i krångliga processer.

Efter att vi har övergått allt mer mot en automatiserad verksamhet har vi sett att vi sparar tid, resurser och har fått bättre data.

Bengt Tibbling
Kopparstaden

Gör det komplexa enkelt

Fastighetsförvaltning består av ett stort antal flöden som ska hanteras, varje dag. Därför behöver du system som hjälper dina medarbetare arbeta smartare, snabbare och enklare.

Kom igång på bara veckor

För att snabbt kunna dra nytta av alla fördelar behöver dina medarbetare komma igång och arbeta i systemet från start. Med stöd av vår digitala kursplattform kan användare lära sig i sin egen takt under införandet.

Nöjdare hyresgäster

Våra system gör inte vardagen bättre bara för dig som arbetar på fastighetsbolag. Vi hjälper dig också att skapa trygga, trivsamma miljöer som får dina hyresgäster att må bra.

Med Momentum kan du…

Automatisera arbetsflöden och processer

Att arbeta manuellt är inte bara tidskrävande och ineffektivt, det är också för det mesta tråkigt. Automatisering frigör tid och fokus att lägga på roligare och mer utmanande uppgifter.

Förbättra hyresgästupplevelsen

Men enkla digitala lösningar kan dina hyresgäster lösa det mesta på egen hand via mobilen. Genom att Mina Sidor är direkt kopplade till fastighetssystemet kan ni enkelt kommunicera med varandra och alla konversationer sparas.

Få insikter och förutse framtida trender

Utöver att hantera vardagens alla arbetsflöden kan Momentum BI ge dig viktiga insikter utifrån all data du har om dina fastigheter. Det ger dig kontroll på ekonomi, underhållsbehov och möjligheter att optimera din verksamhet.

Addera värde med externa digitala lösningar

Momentums öppna API:er och färdiga integrationer gör det möjligt att samarbeta med digitala lösningar utanför våra plattformar.

Framtidssäkra fastigheten med planerat underhåll

Direkt från REPAB Fakta har vi integrerat över 4 500 åtgärdskoder i fastighetssystemet. Med enkel tillgång till aktuell prisdata och information om när en åtgärd är nödvändig kan du se vilka underhållsprojekt som är mest prioriterade.

Läs mer om REPAB

Utvalda funktioner

Hyresadministration

 • Avtalshantering

 • Avtalsmallar

 • Avtalsbilagor

 • Avisering

Se alla funktioner

Teknisk förvaltning

 • Inre underhåll

 • Yttre underhåll

 • Orderhantering

 • Besiktning

Se alla funktioner

Plattform

 • Fastighetstruktur

 • Tidsstyrning

 • GDPR

 • Meddelandetjänst

Se alla funktioner

Kom igång på bara veckor

Momentums standardinförande är ett nytt och effektivare sätt att implementera ett fastighetssystem. Du som kund är involverad redan från start och dina medarbetare lär sig produkten i takt med införandet. Fördelen är att du får ett mer engagerat team som kan produkten utan och innan, så du slipper vara beroende av externa konsulter.

Fast avgift

för införande

8 veckor

projekttid

1 produkt

Momentum Fastighet

Vill du veta mer?

Vi erbjuder både live-demo webinar och förinspelade demos så du kan välja när och hur du vill lära dig mer om Momentum Fastighet.