Ett heltäckande fastighetssystem för förvaltning, uthyrning och BI

Momentum Fastighet är ett helt nytt typ av system där mobilitet, användarvänlighet och beslutsstöd står i centrum. Det bidrar inte bara till effektivisering, det ger helt nya insikter om hur verksamheten kan utvecklas.

Läs mer

Ett komplett energiuppföljningssystem för insamling, analys och BI

Det webbaserade systemet Momentum Energi är en helhetslösning för insamling, analys och presentation av all energidata. Systemet är byggt med användarvänlighet i fokus och kan användas av alla medarbetare i er organisation. Behörighetsstyrda dashboards, avläsnings-app, individuell mätning och debitering, larm och automatiska importer är bara ett urval av funktionaliteten i Momentum Energi.

Läs mer

 

>300 000

förvaltade lägenheter

>20 miljarder

kronor aviseras varje år 

>120 miljoner

mätvärden per år

>10 000

användare

Förvalta och utveckla bostäder och lokaler

Momentum Fastighet är ett kraftfullt webbaserat system för att marknadsföra, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och kommersiella lokaler.

Läs mer

Samla in, bearbeta och analysera energidata

Momentum Energi är ett komplett system som automatiskt samlar in, bearbetar och analyserar all energidata oavsett datakälla. För en hållbar framtid.

Läs mer

Analysera hyresgäst- och fastighetsdata

Momentums integrerade Business Intelligencelösning ger dig snabb och enkel tillgång till all din kunddata. Ligg steget före med insikter du kan agera på.

Läs mer