Sikta på en långsiktig, smart förvaltning med lägre klimatavtryck

Genom att samla in kvalitetssäkrad energidata har du möjlighet att sänka dina fastigheters energianvändning och vara med i arbetet mot en grönare framtid.

Kom igång redan idag.

“Nu behöver vi inte välja var vi samlar in data – den kan gå in i ett system och ändå vara åtkomlig för andra.”

Jonas Holmberg
Riksbyggen

Sänk energiförbrukningen och minska era kostnader

Med Momentum Energi kan du enkelt följa energitrender, identifiera besparingar och vidta åtgärder för att optimera energianvändningen. Du får dessutom underlag till olika hållbarhetsrapporteringar, till exempel energideklaration.

Ett smart verktyg för miljö- och hållbarhetsarbete

Vi samlar in, bearbetar och visualisera energidata så du kan driva miljö- och hållbarhetsarbetet framåt.
Följ utvecklingen mot dina uppsatta mål inom områden som koldioxidutsläpp, vattenanvändning, avfallsmängder och solelsproduktion.

Anpassat innehåll för olika användare

Du väljer vilken information du vill ta del av. Oavsett var du arbetar i organisationen har vi gjort det smidigt att få grepp om energiförbrukningen. Allt i ett modernt användargränssnitt som finns tillgängligt via molnet – var du än befinner dig.

Tre steg, en leverantör

Plattformen Momentum Energi ger dig en helhetslösning – en leverantör för all energidata. Vi hämtar varje år in mer än 120 miljoner mätvärden åt våra kunder. Energivärden samlas in, bearbetas och analyseras. Här kan du läsa mer om varje steg i processen.

Samlar in

Med automatisk insamling av energidata förenklar vi din vardag. Systemet samlar in data från alla datakällor – energibolag, styrsystem och dina fastigheters mätare.

Exempel på hur data samlas in:

 • Insamling via appen Momentum Insamling
 • Automatiska avläsningar

Bearbetar

Momentum Energi kvalitetssäkrar och bearbetar all energidata automatiskt. Systemet kategoriserar, strukturerar och fördelar energidata på ett intelligent sätt, vilket gör den enkel att förstå.

Exempel på hur data bearbetas:

 • Kategorisering av typ av energikälla
 • Klimatkorrigering via SMHI
 • Uppdelning för att se köpt kontra använd energi
 • Omvandling av kostnads- och miljömål till koldioxid

Analyserar

Våra analysverktyg ger dig smarta insikter utifrån ett energi-, kostnad- och miljöperspektiv. Här får du koll på trender och kan förutse framtida energibehov.

Analysen kan bland annat visa:

 • Energibesparingar
 • Fastighetens kostnads- och miljöförbättring jämfört med målet
 • Avvikelser
 • Hur aktuella miljöcertifieringar och rapporter kan följas upp

Gör det komplexa enkelt

Med Momentum Energi får du en tydlig översikt över din energiförbrukning. Följ energidata, kostnad och CO2-påverkan i ett och samma gränssnitt.

Vi erbjuder dig en smidig start genom ett standardiserat införande till fast pris. Inom endast 6-8 veckor är du igång och arbetar i systemet.

Med Momentum Energi kan du…

Öka medvetenheten om din energiförbrukning

Smart energidata hjälper dig ta kontroll över energianvändningen och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar samtidigt som du minskar din miljöpåverkan. I systemet skapar du enkelt dynamiska rapporter över det du vill se och följa upp.

Automatisera insamling av mätdata och arbetsflöden

Systemet hanterar insamling av mätvärden av alla typer av energidata. Import av energidata kan dessutom göras direkt från leverantörernas databaser vilket ger högre tidsupplösning och kvalitet på mätdatan. Genom att automatisera denna process behöver du inte längre ägna tid åt manuell insamling. Istället kan du fokusera på att analysera och dra nytta av din energidata för att identifiera möjligheter till förbättring och effektivisering.

Snabbt få insikter med vår webbaserade helhetslösning

Vårt system är utvecklat för att kunna förvaltas av våra användare och erbjuder enkel åtkomst till användarmanualer och heltäckande instruktioner i både text- och videoformat, direkt från systemet.

Genom vårt smidiga införande har du möjlighet att inom 6-8 veckor vara igång och samla in värdefulla insikter.

Samla energidata från alla typer av datakällor

Vi importerar data från samtliga större leverantörer på marknaden. Detta är ett urval av leverantörer för alltifrån abonnemangsmätare, undermätning, avfall och tredjeparts datainsamling. Vill du veta mer om vilka leverantörer som finns, kontakta oss så hjälper vi dig.

 • EON
 • Mälarenergi
 • Vattenfall
 • Ragnsells
 • Stockholm Exergi
 • Norrenergi
 • Ecoguard
 • Elvaco
 • Schneider
 • Embriq
 • Metry

Utvalda funktioner

 • Energideklaration

 • Rimlighetskontroll

 • Energitaxor

 • Nyckeltal

 • Automatisk insamling från mätare & undercentraler

 • Avvikelselarm

 • Emissionsfaktorer

 • Ranking & benchmark

 • App för avläsning

 • Normalårskorrigering

 • IMD – Individuell Mätning & Debitering

 • Energiprestanda & primärenergital

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum Energi är du alltid välkommen att höra av dig.