Arbeta närmare hyresgästens behov

Frigör tid och resurser genom att automatisera dina administrativa processer. Med smart hyresadministration skapar du en bättre helhetsupplevelse för både fastighetsägare och hyresgäster.

Ta steget mot en effektiv hyresadministration idag.

Följ hyresgästen hela vägen

Genom att kunna följa hyresgästen från början till slut i uthyrningsprocessen blir det enklare att ha full översikt över ekonomiska transaktioner och avtalshantering.

Spara tid med automatiskt aviseringsförfarande

I Momentum Fastighet sker aviseringar automatiskt, utan behov av separata körningar. Du har kontroll över när och hur aviseringarna ska skickas ut, oavsett om det är som e-faktura, email eller post.

Låt systemet göra jobbet

Dina hyresgäster kommer åt Mina Sidor dygnet runt och har alltid tillgång till aktuell information om bland annat hyresavtal, fakturor och betalningshistorik. Eftersom systemet alltid jobbar kan hyresgäster genomföra olika ärenden när det passar dem bäst.

Smidig och effektiv planering med schemalagda uppgifter

Momentum Fastighet automatiserar processer och flöden för hyresadministration. Genom schemalagda uppgifter slipper du som användare bland annat initiera aviseringar gällande IMD, utskick av avier och fakturor, inläsning av inbetalningsfiler, bokföringsunderlag till ekonomisystem och betalningskrav så som inkassouppdrag eller betalningspåminnelser.

Istället för att ägna tid åt repetitiva inslag kan fokus läggas på att arbeta närmare den enskilde hyresgästens behov.

Utvalda funktioner

Avisering

Med vårt processorienterade system finns möjlighet till full automation vilket tar bort behovet av separata körningar för att skicka ut aviseringar. Istället slår aviseringarna igenom automatiskt vid varje förändring, vilket sparar tid och resurser.

Integration ekonomisystem

Momentum Fastighet integreras enkelt mot alla moderna ekonomisystem via Momentums API eller senaste SIE-standard. Genom våra samarbeten levererar vi en helhetslösning för fastighetsförvaltning och ekonomi.

Avtalsmallar och bilagor

Du kan skapa, ändra och spara egna avtalsmallar. Dessutom har du möjlighet att skapa och koppla avtalsbilagor för att skräddarsy dina avtal efter behov. Denna flexibilitet ger dig full kontroll över avtalsprocessen och gör det enkelt att anpassa avtalen efter specifika krav och villkor.

Integration inkasso

Automatisera inkassoförfarandet genom smidig integration via fastighetssystemet. Du styr själv hur försenade betalningar ska hanteras; inklusive antal påminnelser, kommunikation via e-post, sms och brev eller krav på manuell hantering. Momentum Fastighet integrerar smidigt mot alla stora inkassoföretag vilket ger dig en effektiv och pålitlig hantering av inkassoärenden.

Fastighetsförvaltning och ekonomi på samma plats

Vi har skapat en gemensam paketlösning med Akribi där systemen “pratar samma språk” för att ge dig som fastighetsägare en smidig upplevelse när du hanterar såväl fastighetsförvaltning som ekonomi.

Genom öppna API:er kan vi erbjuda en helhetslösning med all funktionalitet utan att du behöver oroa dig för tekniken.

Hyresadministration i trygga händer

Mer tid åt hyresgästen

Momentum Fastighet tar hand om rutinmässiga uppgifter så du istället kan fokusera på större hyresgästfrågor.

Pålitligt

Med ett system baserat på best practice kan du lita på att aviseringar, transaktioner och all hantering av dokument blir korrekt – även när du själv inte är på plats.

Mindre krångel

Allting går på schema vilket gör att det är enkelt att göra rätt.

Bättre översikt och rapportering

Genom att automatisera hyresadministrationen får du bättre översikt över ekonomiska parametrar. Det blir smidigare att analysera och utvärdera hyresdata.

Koll på GDPR

Vi ser till att hantering av känslig information och personuppgifter möter dina hyresgästers specifika behov.

Allt på samma ställe

Med Momentum Fastighet och våra integrationsmöjligheter kan du dra nytta av en enhetlig lösning för både fastighetsförvaltning och ekonomi.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Hyresadministration är du alltid välkommen att höra av dig.