Identifiera trender och planera för framtiden

Med data från vårt business intelligence system kan du smidigt skapa rapporter och analysera nyckeltal. På så sätt får du bättre kontroll över samtliga delar av ditt förvaltningsarbete.

Kom igång med mätningar och jämförelser redan idag.

Enkelt och användbart

Varje verktyg och rapport är utformade med målet att inte bara vara lättanvända utan också skapa verklig nytta.

Ökad trygghet

Data från Momentum BI ger insikter från konkreta fakta och mönster. Underlag som hjälper dig ta datadrivna beslut.

Förvaltning i fokus

Få en helhetsbild av förvaltningsarbetet eller gå på djupet med vår drill-down funktion.

Först och främst bra data

Momentum BI innehåller diagram, tabeller och visualiseringar som hjälper dig få nya insikter baserade på fakta. Vi ser till att underliggande data från Momentum Fastighet alltid håller hög kvalitet.

Utvalda funktioner

Dashboard med nyckeltal

Följ och jämför enkelt ditt arbete med tydliga nyckeltal, sätt upp mätbara mål eller identifiera områden för förbättring.

Smarta och flexibla rapporter

Kom igång snabbt med våra fördefinierade rapporter som är klara att användas från dag ett eller skapa egna rapporter utefter dina önskemål. Oavsett teknisk bakgrund är Momentum BI lätt att använda.

Klicka för djupanalys

Med drill down-funktionen kan du “borra ner” i materialet för att förstå orsakerna bakom specifika mönster eller utfall.

Planerat underhåll med Repab

Genom att integrera data från Repab får du inte bara en överblick över planerat underhåll utan du har även möjlighet att skapa prognoser för framtida kostnader. Detta gör budgetarbetet snabbare och enklare.

Trygg grund för smarta beslut

Bättre översikt och rapportering

Med några få klick skapar du BI-rapporter som hjälper dig analysera och utvärdera fastighetsdata.

Ett system för alla

Det finns möjlighet att ta fram rapporter som underlättar ditt arbete oavsett om du är ekonom eller fastighetsskötare.

 

Pålitligt

Med ett system baserat på best practice och med kvalitetssäkrad data kan du lita på att rapportunderlaget är korrekt.

Brett och djupt

Eftersom Momentum BI samlar data från hela fastighetssystemet finns möjlighet till fördjupning eller att ta fram övergripande information.

Enkelt med visualiseringar

Omvandla rapporter till exempelvis stapeldiagram för att presentera data och analyser på ett tydligt sätt.

Automatiska uppdateringar

Varje natt hämtas ny information och data från Momentum fastighet. Det krävs ingen manuell hantering.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum BI är du alltid välkommen att höra av dig.