Q2 2021: Automatisering starkaste trenden när fastighetsbolagen digitaliserar

Aggregerade data från Momentums molntjänst visar att varannan lägenhet hyrdes ut helt digitalt under senaste året. Detta indikerar att centrala processer där digitalisering ger uppenbar nytta är det mest effektiva sättet för fastighetsbranschen att ta sig an omställningen. Däremot är det förhållandevis få som kommit igång.

Momentum lanserar nu Digitala Fastighetsindexet, en undersökning som regelbundet tar tempen på fastighetsbranschens digitala utveckling.

Automatiserad mätaravläsning har tredubblats

Trenden för hur många mätare i ett bestånd som läses av automatiskt har gått stadigt uppåt sedan 2013. Då hanterades avläsningen av mätarvärden till 80% manuellt genom att en fastighetstekniker besökte varje mätare för avläsning. I år läses 60% av alla mätare av automatiskt vilket alltså är tre gånger så många. 

Detta får avtryck i allt från miljöpåverkan till datakvalitet. Felmarginalen minskar samtidigt som mer data blir tillgänglig för analys. Det gör att man kan hitta och åtgärda energiläckor snabbare och på så sätt minska kostnader.

Mätartätheten har ökat med 100%

Samtidigt som andelen mätare som läses av automatiskt har tredubblats har andelen mätare per 10 000 kvadratmeter mer än fördubblats sedan 2013.

Det pågår alltså ett långsiktigt arbete bland Sveriges fastighetsägare att dels installera fler mätare, dels automatisera befintligt mätarbestånd. Först installerar man nya mätare och efter en tid har man kopplat upp mätarna och fått igång den automatiska inläsningen. Trendkurvorna följer därför varandra med en viss eftersläpning. Men trenden är solklar, vi vill mäta mer!

Q1 2021: Varannan lägenhet hyrs ut digitalt

Två av tre fastighetsägare
erbjuder digital signering

En central process för fastighetsägare är uthyrning. Våra kunder äger tillsammans hundratusentals objekt som hyrs ut åt lika många kunder. För att kunna digitalisera och automatisera uthyrningen måste hyresgäster erbjudas möjligheten till digital signering av avtal.

Våra siffror visar att endast 59 % av fastighetsägarna gör det möjligt att teckna avtal digitalt, något som hindrar en automatisering av processen.

Varannan lägenhet hyrs ut
genom ett digitalt flöde

Av de fastighetsägare som erbjuder sina kunder möjligheten att signera avtal digitalt kan vi se att i genomsnitt hyrs hälften av alla lägenheter ut digitalt. Men spannet är brett, tittar vi på enskilda fastighetsägare ser vi alltifrån 98% digital uthyrning ner till endast 14%. 

Att uthyrningsflödet är helt digitalt är inte likställt med att det är helt automatiserat. Där har betydligt färre nått ända fram.

Hur ser trenden ut?

Andelen fastighetsägare som erbjuder digital signering 2019 - 2020

Trenden för hur många som erbjuder digital signering har gått snabbt uppåt, från endast 26 procent i slutet av 2019 till 59 procent i slutet av 2020. Under coronaåret 2020 har andelen alltså stigit med 33 procentenheter vilket troligen drivits på av den sociala distanseringen som aktualiserat behovet av att kunna teckna olika typer av avtal på distans.

Digital uthyrning av lägenheter under 2020

Precis som andelen fastighetsägare som erbjuder digital signering har ökat under pandemin så har andelen lägenheter i snitt som hyrs ut digitalt också en stigande trend. Här är dock ökningen inte lika stor sett till procentenheter utan den har gått från 41 procent till 50 procent. Här är dock variationen kraftig med de högsta andelarna på 98 procent digital uthyrning under perioden.

Vill du veta mer om våra lösningar för att visualisera data?