Ställer krav på energisnål fastighetsförvaltning

Publicerad 30 okt. 2022
Författare

"Med Momentum Energi blir det arbetet enklare då systemet gör det möjligt att särskilja vad elen i verksamheten används till. "

Till följd av elkrisen har svenska myndigheter fått i uppdrag att genomföra energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Att undvika onödig elförbrukning nattetid och sänka rumstemperaturen med 1–2 grader är åtgärder som rekommenderas.

Det senaste året har priset på el och gas stigit runt om i Europa. Enligt prognoserna för den kommande vintern förväntas priserna nå ytterligare rekordhöjder. För att dämpa elförbrukningen har regeringen beslutat att myndigheter som har tio eller fler anställda ska redovisa mängden el som köpts i kWh för lokaler belägna inom Sverige. Redovisningen ska skickas in till Energimyndigheten den 15:e varje månad.  

Oro för elbrist 

Rysslands intensifiering av kriget i Ukraina och misstänkta sabotage mot naturgasledningar Nord Stream 1 och 2 har fortsatt att pressa upp elpriserna under hösten.

När EU:s energiministrar träffades i början av september var Rysslands inverkan på den europeiska energimarknaden en av huvudpunkterna. För att sänka elpriserna föreslogs det att alla medlemsländer ska minska elförbrukningen med minst fem procent under vissa högpristimmar. 

Varje kilowattimme räknas

Det svenska regeringsbeslutet som gäller fram till mars 2023 går i linje med EU-kommissionens förslag. Utöver att redovisa mängden el som har köpts in har myndigheterna också i uppdrag att löpande visa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska elanvändningen. Respektive myndighet ska själva inventera vilka energibesparingsåtgärder som är möjliga. 

Många av de berörda myndigheterna är hyresgäster och energieffektiviseringsåtgärder ingår sällan i deras huvudsakliga verksamhet. Länsstyrelsen ska därför erbjuda stöd till kommuner och regioner. Kortsiktiga rekommendationer inkluderar att använda energisnål belysning och se över möjligheterna till att sänka rumstemperaturen. Långsiktigt uppmanas fastighetsförvaltare kontrollera styrning av ventilation och undersöka om det går att använda annan uppvärmning än med el. 

Kartlägg elförbrukning 

Med Momentum Energi blir det arbetet enklare då systemet gör det möjligt att särskilja vad elen i verksamheten används till.  

– Du kan använda det som kallas ”Nyttjas till-koder”, berättar Simon Nordén, verksamhetskonsult på Momentum Energi. Nyttjas till-koder är vårt sätt att tala om för systemet vad elen i en avtalspunkt används till. Exempelvis om vi har en avtalspunkt som bara förser en luftvärmepump med el kan vi ge den nyttjas till koden ”luftvärmepump” eller ”el, uppvärmning”. Det gör att vi kan följa upp avtalspunktens förbrukning när vi kollar på total elförbrukning, men också att vi kan filtrera fram all förbrukning som har nyttjas till kod i systemet. Med det som underlag blir det enklare att planera för kommande energibesparande åtgärder. 

 

Läs också vår intervju med Dennis Stridh på Karlskogahem som berättar om hur de arbetar med digitala tvillingar.

Mer från bloggen

Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Fastighetssystem 3 min

Artificiell intelligens förändrar dialogen i fastighetsbranschen

Det har nog knappast undgått någon att utvecklingen av artificiell intelligens har gjort imponerande framsteg 2023. Forskare och affärsledare vill dra i handbromsen samtidigt som företagen slåss om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Tekniken förutspås förändra samhället på samma sätt som internet en gång gjorde men hur påverkar den dagens fastighetsägare?  

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Fastighetssystem 3 min

Artificiell intelligens förändrar dialogen i fastighetsbranschen

Det har nog knappast undgått någon att utvecklingen av artificiell intelligens har gjort imponerande framsteg 2023. Forskare och affärsledare vill dra i handbromsen samtidigt som företagen slåss om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Tekniken förutspås förändra samhället på samma sätt som internet en gång gjorde men hur påverkar den dagens fastighetsägare?  

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.