Momentum Energi - ett komplett system
för uppföljning och analys av energidata

Momentum Energi är ett energiuppföljningssystem som samlar in och strukturerar kvalitetssäkrad energidata från alla typer av datakällor. Datan bearbetas och visualiseras för analys och uppföljning. På så sätt kan du sänka dina fastigheters energianvändning och få kontroll på dina kostnader. Snabbt och enkelt!

 

Sänk energiförbrukningen och minska era kostnader

Med Momentum Energi följer du utvecklingen av energiförbrukning och vad den används till, kostnaden och hållbarhet mot dina mål och hittar besparingar och åtgärder. Du får dessutom underlag till olika hållbarhetsrapporteringar, till exempel energideklaration.

Ett smart verktyg för miljö- och hållbarhetsarbete

Du får möjlighet att energieffektivisera och minska din miljöpåverkan. Du får en tydlig översikt av, kan analysera och följa utvecklingen mot dina uppsatta mål, inom till exempel koldioxidutsläpp, vattenanvändning, avfallsmängder och solelsproduktion.

 

Anpassat innehåll för olika användare

Du får grepp om energiförbrukningen oavsett var du arbetar i organisationen. Till exempel kan hållbarhetsansvarig följa energins miljöpåverkan, controllers kan följa kostnader och ledningsgruppen kan följa utvecklingen mot övergripande mål. Allt i ett modernt användargränssnitt som finns tillgängligt via molnet – var du än befinner dig.

Tre steg, en leverantör

Plattformen Momentum Energi ger dig en helhetslösning – en leverantör för all energidata, helt enkelt. Vi hämtar varje år in mer än 120 miljoner mätvärden åt våra kunder. Energivärden samlas in, bearbetas och analyseras. Här kan du läsa mer om varje steg i processen.

Samlar in

 

​Att samla in energidata är första steget för att kunna sänka er energianvändning och kostnader. Momentum Energi samlar in energidata från alla datakällor - energibolag, styrsystem och dina fastigheters mätare.

Exempel på hur data samlas in:

Manuell avläsning

Insamling via appen Momentum Insamling

Automatiska avläsningar

Bearbetar

 

I andra steget utför Momentum Energi automatiskt en bearbetning av all insamlad data. Med hjälp av intelligent bearbetning kvalitetssäkras er energidata. Avläsningarna går ifrån att vara en svårtolkad, osammanhängande och abstrakt massa till värdefull, kategoriserad och strukturerad information som möjliggör analyser och beslutsunderlag.

Exempel på hur data bearbetas:

Kategorisering av typ av energikälla

Klimatkorrigering via SMHI

Uppdelning för att se köpt kontra använd energi

Omvandling av kostnads- och miljömål till koldioxid

Analyserar

 

I steg tre knyter Momentum Energi ihop säcken genom att presentera och visualisera den energidata som samlats in och bearbetats. Vi hjälper er att dra slutsatser och förstå vilka åtgärder som kan effektivisera er energianvändning. Analysen ger er värdefulla insikter utifrån ett energi-, kostnad- och miljöperspektiv.

Analysen kan bland annat visa er:

Energibesparingar 

Fastighetens kostnads- och miljöförbättring jämfört med målet

✔  Få en notis om mätvärden saknas eller om användningen avviker

✔  Få automatiska larm 

Följ upp aktuella miljöcertifieringar och rapporter

Vill du veta mer?

Andreas Kahr
Försäljningschef

Kontakta mig

 

Henrik Schött
Storkundsansvarig

Kontakta mig