3 min

Så digitaliserar allmännyttan - Johan Braw, vd på Sölvesborgshem

Publicerad 11 sep. 2019
Författare

"På Sölvesborgshem har vi slutat att transportera papper på arbetstid. "

Johan Braw

VD på Sölvesborgshem

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ har till syfte att förstärka och accelerera medlemsföretagens digitalisering. Johan Braw är vd på Sölvesborgshem och ordförande i Sveriges Allmännyttas digitala vd-råd som står bakom initiativet. Han är också den som drivit frågan och genomfört åtgärder i Sölvesborgshems egna bestånd.

Omkring en tredjedel av befolkningen i Sverige bor i en hyresbostad. Ungefär hälften av hyresbostäderna ägs av ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag och hälften av en privat fastighetsägare.

Allmännyttiga Sölvesborgshem är Sölvesborgs största fastighetsbolag med cirka 1400 lägenheter. Bolaget förvaltar befintliga fastigheter men utvecklar och planerar också för nybyggnadsprojekt.

Sölvesborgshem har utarbetat en digital strategi som enligt bolagets vd Johan Braw i stora drag sammanfattas av att ”ska man digitalisera ska man också tjäna pengar på det”. Han förklarar:

– I Sölvesborgshem har vi slutat att transportera papper på arbetstid. Alla våra hantverkare jobbar med en mobil applikation där de får tillgång till i princip allt. De gör besiktningar inklusive signering, de har tillgång till all information och hanterar alla serviceordrar i applikationen. Där de tidigare behövde transportera sig mobilt för att hämta papper, hämta information och registrera gör de numera allt digitalt, i realtid.

Alla Sölvesborgshems hantverkare tillämpar tekniken fullt ut, inklusive de som tidigare definierat sig själva som ”digitala dinosaurier”. Det som behövs är, förutom bra systemstöd som möjliggör ett mobilt arbetssätt, ett bra ledarskap som får de anställda att använda tekniken.

Braw medger att det är en kostnad att införa ny teknik men så länge effektiviseringen gör att man slipper anställa mer personal trots att man utökar fastighetsbeståndet är den befogad. Men ny teknik kan också användas för affärsutveckling och möjligheten att inte bara spara pengar, utan faktiskt tjäna nya.

Ett exempel är de digitala lägenhetslåsen som nu rullas ut i alla Sölvesborgshems bestånd och som också har skalskydd i form av elektroniska nyckelbrickor eller ”taggar”. Hyresgästen hanterar låset via sin mobiltelefon vilket är både smidigt och säkert. Fastighetsägaren kan höja hyran och affären är i sig lönsam. Men det finns också en effektivitetsvinst i underentreprenörer som slipper lägga tid på att hämta och lämna nycklar.

Johan Braw tror att Allmännyttan hade kommit längre i sin digitalisering om man haft en högre kompetens i ämnet. Han tror också att man haft mer innovation om de företag som levererar system hade varit utsatta för större konkurrens. Det gäller också allmännyttan själva som aldrig varit utsatt för samma globala konkurrens som privata bolag och under många år helt enkelt saknat incitament att effektivisera.

– Just nu är allmännyttan ekonomiskt dopad. Räntorna är låga, vi har ett nytt ekonomiskt regelverk som innebär att kostnader skjuts på framtiden, efterfrågan är fortsatt god och energipriserna är låga, säger Johan Braw. Men det kommer inte att pågå för alltid och då måste vi stå redo.

Ett problem när det gäller just digitaliseringen är att kunderna är inlåsta i system som är konsultberoende och för dyra att byta ut. Leverantörer som innoverar och hittar nya lösningar på problemen har trots det en utmaning att kunna leverera till kunderna, eftersom befintliga system är svåra att interagera med. Allt sammantaget leder till en inlåsningseffekt som är negativ för både kunder och leverantörer.

Lösningen på denna låsning är att öppna upp för en gemensam branschstandard som ska underlätta för kundernas system att integrera med varandra för att öka informationsutbytet mellan olika system. Digitaliseringsinitiativet har därför i samverkan med de stora systemleverantörerna i Sverige påbörjat arbetet med ett gemensamt ”systemspråk” eller certifikat som kallas Fast-API. Alla medlemsföretag betalar till certifikatets utbyggnad och systemleverantörerna samarbetar med Allmännyttan för att skapa tekniken.

Johan Braw tror på nyttan det kommer att medföra för alla parter.

– Målet är att den leverantör som utvecklar det bästa systemet ska gynnas. Det kommer också att gynna innovationen i allmännyttan.

Att digitaliseringen av fastighetsbranschen tagit rejäl fart under de senaste åren är alltså till stor del drivet av att man nu ser tydliga effektivitetsvinster och öppnar upp för nya affärsmodeller. Men också tack vare att man börjat hämta inspiration från andra branscher, inte minst e-handeln, som visat att digitala arbetssätt i många lägen kan komplettera det personliga mötet och till och med öka servicenivån.

Mer från bloggen

Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Fastighetssystem 3 min

Artificiell intelligens förändrar dialogen i fastighetsbranschen

Det har nog knappast undgått någon att utvecklingen av artificiell intelligens har gjort imponerande framsteg 2023. Forskare och affärsledare vill dra i handbromsen samtidigt som företagen slåss om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Tekniken förutspås förändra samhället på samma sätt som internet en gång gjorde men hur påverkar den dagens fastighetsägare?  

Läs mer
Energiuppföljning 2 min

Gröna hyresavtal – en vinst för fastighetsägare, hyresgäster och miljön

Att göra fastigheter mer hållbara och miljövänliga är inte bara bra för planeten, utan det kan också vara ekonomiskt lönsamt i längden. Ett sätt att bidra till detta är genom att skriva ett grönt hyresavtal för lokaler. 

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Fastighetssystem 3 min

Artificiell intelligens förändrar dialogen i fastighetsbranschen

Det har nog knappast undgått någon att utvecklingen av artificiell intelligens har gjort imponerande framsteg 2023. Forskare och affärsledare vill dra i handbromsen samtidigt som företagen slåss om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Tekniken förutspås förändra samhället på samma sätt som internet en gång gjorde men hur påverkar den dagens fastighetsägare?  

Läs mer
Energiuppföljning 2 min

Gröna hyresavtal – en vinst för fastighetsägare, hyresgäster och miljön

Att göra fastigheter mer hållbara och miljövänliga är inte bara bra för planeten, utan det kan också vara ekonomiskt lönsamt i längden. Ett sätt att bidra till detta är genom att skriva ett grönt hyresavtal för lokaler. 

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.