10 min

Ny teknik förenklar tillgången till data i fastighetssystemet

Publicerad 11 maj 2022

I takt med att fastighetsbranschen digitaliseras ökar behovet hos fastighetsägare av att på enkla, men säkra sätt få tillgång till sin data. En ny teknik som används alltmer är GraphQL, som skapades av Facebook och används för att snabbare hämta data via API:er.

En stor del av all data som rör fastighetsbeståndet ligger samlad i fastighetssystemets databas. Det är en enorm mängd information om användare, objekt, kunder och avtal. En enda databas hos en medelstor fastighetsägare består av flera tusen tabeller med många miljoner rader.

Ett av våra mest lästa blogginlägg är det som handlar om hur du får tillgång till den data som samlas via fastighetssystemet. Vi publicerade artikeln i december 2020 och sedan dess har en hel del hänt med tekniken. Detta är en uppdatering av vilka tekniker som gäller 2022.

API:er och ny teknik tar över

I dagsläget är det dominerande tillvägagångssättet att använda sig av olika typer av API:er för att exportera och importera data till och från andra digitala lösningar och fastighetssystemet.

Integrationer som bygger på API:er är stabila och används när man vill integrera befintliga processer som hanteras i fastighetssystemet mot externa system eller funktioner. Det kan gälla att integrera mot ekonomisystemet likaväl som externa lösningar för lås och passage.

Två vanliga typer av API:er

Momentums nuvarande API:er är så kallade REST-API:er. De ser till att en bestämd mängd data görs tillgänglig via standardiserade vyer, så att kundens eller tredjepartsleverantörens server kan hämta den.

Men när det gäller exempelvis mobila applikationer vill man ofta hämta så lite data som möjligt för att inte sänka prestandan. Med hjälp av den nya GraphQL-tekniken kan man välja att enbart hämta ut specifika data i stället för allt som API:et levererar.

Vad är GraphQL?

Olle Back är utvecklare på Momentum Fastighet och var med och tog initiativet att införa den nya tekniken under förra året. Vi frågade honom vad GraphQL egentligen är:

– GraphQL är ett så kallat frågespråk (query language) som skapades av Facebook 2012, då man behövde en bättre lösning för sina mobila applikationer. Den stora fördelen med GraphQL jämfört med REST-API är att klienten bara får den data som efterfrågas, vilket gör att det helt enkelt går snabbare.

Standardvyer strukturerar och förenklar

Momentum skapar kontinuerligt nya standardiserade vyer för att göra det enklare att via våra olika API:er hämta ut den data kunder är i behov av. Vår ambition är att dessa standardvyer ska täcka majoriteten av den data som finns i databasen.

Varför behövs vyer?

  • Vyer strukturerar data så den blir lätt att hämta
  • De säkerställer god prestanda även vid stora uttag av data

Tillgänglig data är en förutsättning för digitalisering

Eftersom fastighetsägares databaser ofta innehåller personuppgifter krävs att den hanteras på ett säkert sätt så att ingen annan får tillgång till den. Gustav Bouvin är affärsområdeschef för Momentum Fastighet:

– När du köper ett molnbaserat system är det vi som systemleverantör som ansvarar för att hålla din data säker och systemet tillgängligt. Vi hanterar enorma mängder data varje dag åt våra kunder men vi äger den inte, det gör kunden.

Varför är det viktigt för fastighetsägare komma åt sin data?

– Jag tycker det är viktigt ur flera aspekter. Dels är det en förutsättning för att driva utvecklingen och innovationen framåt inom branschen. Vi har några av de främsta fastighetsägarna som kunder och de är medvetna om det stora värde de har i den data de äger. För dem är det självklart att de vill undersöka vilka möjligheter som finns att skapa både nya affärer och mer kundnytta.

Vad krävs av fastighetssystemet för att det ska vara möjligt?

– För att det ska vara möjligt behöver fastighetssystemet vara öppet och tillgängligt både ur ett funktionsperspektiv och genom access till data. Det löser vi genom att erbjuda öppna API:er som kunder och andra leverantörer kan använda för att bygga integrationer mot.

Slutligen, vad skiljer molntjänsten Momentum Fastighet mot den äldre klientbaserade versionen (PM4) när det kommer till integrationer och dataåtkomst?

– Som du säger är Momentum Fastighet en molntjänst, vilket i sig är en fördel när det gäller integrationer. Den tidigare versionen av fastighetssystemet, PM4, är en gammaldags programvara som saknar de möjligheter och den moderna teknik som gör det enkelt att integrera mot.

– I Momentum Fastighet har vi satsat stort på både öppna API:er och standardintegrationer för att göra det enkelt, men samtidigt säkert, för våra kunder att koppla på nya digitala lösningar. Det gör Momentum Fastighet till den perfekta plattformen att utgå från när man vill bygga för framtiden, du har all kärnfunktionalitet som behövs i grunden och öppna API:er för att koppla på nya innovativa lösningar.

Mer från bloggen

Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Fastighetssystem 3 min

Artificiell intelligens förändrar dialogen i fastighetsbranschen

Det har nog knappast undgått någon att utvecklingen av artificiell intelligens har gjort imponerande framsteg 2023. Forskare och affärsledare vill dra i handbromsen samtidigt som företagen slåss om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Tekniken förutspås förändra samhället på samma sätt som internet en gång gjorde men hur påverkar den dagens fastighetsägare?  

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Fastighetssystem 3 min

Artificiell intelligens förändrar dialogen i fastighetsbranschen

Det har nog knappast undgått någon att utvecklingen av artificiell intelligens har gjort imponerande framsteg 2023. Forskare och affärsledare vill dra i handbromsen samtidigt som företagen slåss om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Tekniken förutspås förändra samhället på samma sätt som internet en gång gjorde men hur påverkar den dagens fastighetsägare?  

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.