3 min

Locums steg mot en effektiv och miljösmart energiuppföljning

Publicerad 29 mars 2022
Författare

"Idag kan vi lägga mer tid på sådant som skapar värde. "

Fredrik Tillberg

Energistrateg, Locum

I den här artikeln får du blicka in i Locums resa mot att effektivisera sin energiuppföljning, bland annat genom sin uppgradering av Momentum Energi. Fredrik Tillberg har många års erfarenhet inom energibranschen och arbetar som energistrateg på fastighetsbolaget Locum i Stockholm. Idag berättar han om hur de har arbetat för att lättare möta de höga miljö- och energimål som sätts på fastighetsbranschen.

Hej Fredrik!

Berätta – hur ser er verksamhet ut?

Vi har väldigt många olika typer av byggnader på totalt cirka två miljoner kvadrat. Byggnader som till exempel akutsjukhus, närsjukhus samt universitetssjukhus med forsknings- och labborationsverksamhet. Det är mycket komplexa byggnader och verksamheter så vi tittar brett på bland annat ventilation, borrhålslösningar, kyla och avfuktning.

Vilka utmaningar inom energiuppföljning kommer med den typen av verksamhet?

En av våra utmaningar är hur vi kan stötta verksamheten att energieffektivisera då hyresgästerna har olika resurser och intresse. Vissa hyresgäster har egna miljöansvariga på plats och hos vissa andra är engagemanget mindre. Sen är det primärt vård som verksamheterna jobbar med och ska kanske inte behöva tänka på energiuppföljning i första hand, det vill vi hjälpa dem med.

Berätta om de utmaningar som ni tidigare haft inom just energiuppföljning.

Det är mycket som hänt de senaste tio åren. Förr var uppföljningen mer sporadisk. Färre personer tittade på energianvändningen och intresset var mer individuellt. Uppföljningen kanske skedde en till ett par gånger per år, ofta manuellt. Det var oklart vilka mätare som var undermätare till vilken huvudmätare och det gick inte lika lätt att identifiera vad energin användes till. Analysen av data var ytterst tidskrävande och inte helt enkel varken att genomföra eller visualisera.

Vad är Locums övergripande mål med energiuppföljningen?

Vårt mål är att sänka energianvändningen med 30% mellan 2011 och 2030, i linje med de tuffa krav som politiken har satt.

Hur jobbar ni med energiuppföljning idag?

Vi tar fram årliga energiplaner för vilka åtgärder som ska utföras under kommande året och fram till 2030, och stämmer av vilka som gjordes föregående år. Från utfallet ser vi om vi behöver justera våra mål eller planerade åtgärder. Alla förvaltningsområden sammanställs sedan för att se hur vi ligger till mot hela bolagets mål.

Vi har gjort många stora projekt under åren, bland annat bytt ut mycket olja, effektiviserat belysningen och tagit vara på stora mängder kondensorvärme. Det har gett både kostnads- och miljövinster men vi har även övergått från att följa upp använd energi till köpt energi, där ger det ytterligare resultat på nyckeltalen. Vi har gjort mycket men det finns mer att göra, bland annat en del eftersatt underhåll.

Hur gjorde ni för att komma till rätta med energiuppföljningen?

Vi såg ett bra tillfälle att ta tag i detta i samband med att vi uppdaterade till Momentum Energi v4. Tillsammans med Momentum gjorde vi en plan för vilka åtgärder som behövdes och i vilken ordning vi skulle göra dessa. Vi fick även hjälp och förslag på hur vi kunde lösa vissa ”tekniska knutar” som var komplexa. För att göra statistiken jämförbar över tid gick vi igenom hur vi kan hantera situationer såsom när byggnader tillkommer, avyttras, rivs eller står tomma under en period. Projektet var ett bra tillfälle för oss själva att fundera på hur vi ville arbeta med energiuppföljning mer övergripande.

Vad kunde ni se för resultat av projektet?

Vi vågar stå för energistatistiken idag och kan lita på siffrorna, vilket känns helt centralt.
Det som tidigare kunde ta en hel dag tar nu en halvtimme. Det ger en tidsvinst och minskad stress när man ska plocka fram energisiffror i det dagliga arbetet. Istället för att lägga tid på administration går mer fokus till själva analysen, avvikelser och förbättringsförslag. Idag kan vi lägga mer tid på sådant som skapar värde!

En del av vår process är att vi tar ut energistatistik och sammanställer med annan fastighetsdata, såsom felanmälningar, myndighetsbesiktningar, investeringar och löpande underhåll i vår förvaltningsrapport. Som ett resultat av projektet går det arbetet idag snabbt och kräver en minimal insats.

De nya vyerna är också tydliga och bra. Med dem blir det lättare att jämföra olika typer av nyckeltal mot varandra än vad det har varit tidigare. Nu kan vi sätta upp individuellt anpassade vyer beroende på vem det är som ska ta del av statistiken.

Nu är detta projekt klart, vad ser ni är nästa steg?

I projektet har vi verkligen fått tänka till kring våra processer. Nästa steg är att ytterligare dokumentera dessa bättre så alla kan jobba på samma sätt. Nu när det är städat i strukturen vill vi också aktivera den automatiska larmfunktionen och låta systemet tala om för oss när det sker avvikelser.

Tack Fredrik för att du tog dig tid och ville dela din och Locums upplevelse av projektet. Vi är många som är spända på att få höra mer från er i framtiden och som vill följa er resa inom energiuppföljning och effektivisering. Stort lycka till framåt! 

Mer från bloggen

Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.