Köp böckerna - REPAB Fakta 2023 

I vår digitala butik kan du köpa både tryckta och digitala utgåvor av alla böcker.

Till butiken

Din digitala prenumeration

Du som redan har en digital prenumeration kan logga in och läsa böckerna direkt på webben.

Läs online

Nyfiken på REPAB Fakta?

Vill du testa hur det känns att bläddra i böckerna innan du beställer kan du provläsa dem.

Provläs

REPAB Fakta - standard på marknaden

REPAB Fakta har publicerat års- och underhållskostnader sedan 1960-talet. Faktaböckerna rymmer mer än 40 år av samlad kunskap och har blivit oumbärliga verktyg för de flesta som arbetar med fastighetsförvaltning.

REPAB-serien består av två olika typer av faktaböcker: årskostnadsböcker och underhållskostnadsböcker. Böckerna är idag, med sina prisredovisningar och statistik, standard på den svenska marknaden och används av myndigheter, organisationer och bostadsrättsföreningar.

Årskostnadsböckerna finns för en rad fastighetstyper: vårdbyggnader, skolor, kontor, industrier, förskolor och bostäder. De innehåller nyckeltal som mediankostnader och förbrukning för respektive fastighetstyp, så att du kan se hur din fastighet står sig i jämförelse mot rikssnittet.

Underhållskostnadsböckerna innehåller detaljerad information om tidsåtgång, material- och arbetskostnader för 4 500 åtgärder inom fastighetsunderhåll. Ytterligare 400 åtgärder hittar du i den separata boken ”Antikvariska åtgärder”.

Halvera tiden för underhållsplanering

En bra underhållsplan kan spara både tid och pengar – samtidigt som den värdesäkrar din fastighet. Det handlar om att skapa en långsiktig plan för vilket underhåll fastigheten behöver, när åtgärderna bör genomföras och hur mycket det ska kosta. 

Bokserien REPAB Fakta hjälper dig att bli expert på din fastighet. Med REPAB-böckerna får du tillgång till mängder av användbar information, som aktuella rikstäckande jämförelsesiffror för olika typer av byggnader och mallar för underhållsplaner. 

Åtgärda i tid och sänk kostnaderna

En komplett underhållsplan omfattar fastigheten som helhet - både byggnaden med installationer och den mark som byggnaden står på. Den ger en helhetsbild över fastighetens kondition och behov av underhåll över tid. 

En av vinsterna med planerat underhåll är sänkta kostnader för förvaltning, eftersom det blir lättare att strukturera och förutse behov av kommande åtgärder. De flesta fel går att förutse och åtgärda innan de blir akuta och dyra ”brandkårsutryckningar”.

Köp böckerna online - REPAB Fakta 2023

Bokserien REPAB Fakta är unik för förvaltningsåtgärder i Sverige. Genom att årligen samla in data direkt från fastighetsägare och förvaltare får du tillgång till nyckeltal och åtgärdskoder så du kan spara tid och sänka kostnader. 

Till butiken

REPAB Fastighetsrådgivning
underhålls- och skötselplanering från ax till limpa

Varje år sedan 1960-talet har vi hämtat in information från förvaltare, myndigheter och konsulter i hela landet – för att sedan sammanställa och uppdatera allt i böckerna. Inte undra på att våra böcker är oumbärliga verktyg för alla som arbetar med fastighetsförvaltning.

Våra faktaböcker är ett viktigt verktyg, men de stora vinsterna med underhållsplanering kräver att planeringen också är genomförbar. Våra konsulters erfarenheter och expertis finns för att garantera rätt nivå på underhållsplaneringen.

 

Låt oss göra jobbet!

Ett vanligt problem i arbetet med underhållsplaner är svårigheten att hitta rätt detaljnivå på underhållet. Planen blir antingen för omfattande eller för generell. Det är också lätt hänt att arbetet med att skapa underhållsplaner blir tidskrävande då det är en arbetsuppgift som bara utförs vart 10–30 år. 

Vi hjälper dig med allt från analys, inventering och uppmätning till rapportering. Exakt vilka underhållskostnader ni bör budgetera för ur såväl kortare som längre perspektiv och upphandla tjänsterna enligt AFF och LOU. Vi följer med dig från start till mål. Du avgör själv vilka delar du vill ha hjälp med eller om du helst bara vill lämna över ritningarna och låta oss sköta resten.

Vill du veta mer om REPAB Fakta eller vår fastighetsrådgivning?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer om hur vi kan hjälpa dig med din fastighetsförvaltning och underhållsplanering.

Kontakt