Maj 2022


O N L I N E   E V E N T

 Momentums
Utvecklingsråd 2022

11-12 maj | Digitalt via Microsoft Teams

Anmälan & mer info

E X T E R N T  E V E N T

Träffa oss: Allmännyttans
Fastighetsdagar 2022

18-19 maj | Sundsvall

Läs mer 

 

F Ö R V A L T A R F O R U M

 Framtidens
Förvaltare 2022

24 maj | Stockholm Waterfront 

Läs mer

Oktober 2022


K U N D E V E N T

Momentums
Kunddagar 2022

17-19 oktober | Yasuragi Spa

Anmälan & mer info