Teknisk Förvaltning


Fastighetssystemet Momentum PM erbjuder en komplett lösning för hantering av besiktning, ärendehantering, underhållsplanering och mycket mer. Avancerade funktioner tillsammans med mobilitet och användarvänlighet resulterar i effektivisering av alla processer, stora som små.

Utvalda funktioner


Ärendehantering

Den processorienterade ärendehanteringen i fastighetssystemet Momentum PM medför att ett ärende aldrig tappas bort. Att ärenden kan tilldelas en deltagare per automatik för att sedan passera ett antal deltagare och processteg gör att kontrollen för alla involverade ökar. Användaren kan exempelvis snabbt få en överblick av samtliga ärenden som är skickade till leverantör eller inväntar fakturering.

 • Arbeta mobilt med Momentums app
 • Objektsbeställning av underhåll
 • Processorienterat arbetssätt
 • Notifieringar mot både hyresgäst och utförare

Underhåll

Fastighetssystemet Momentum PM stödjer hantering av både inre och yttre underhåll. En enkel funktion för inläsning av prislistor och möjlighet till standardiserad kodifiering ökar kontrollen över både underhållet och kostnaderna.

 • Massregistrering
 • Objektsbeställning av underhåll
 • Arbeta mobilt
 • Webbbaserat

Besiktning

Besiktning i fastighetssystemet Momentum PM bygger på dynamiska kontrollpunktsmallar som anpassar sig till det objekt som skall besiktigas. Enkel tillgång till kundinformation och underhåll samt möjligheten att direkt skapa fakturor och arbetsorder av besiktningsanmärkningar medför en effektivisering av hela besiktningsprocessen.

 • Arbeta mobilt
 • Uppdatera kunduppgifter och underhåll
 • Skapa fakturaunderlag
 • Skapa arbetsordrar

Rondering

I fastighetssystemet Momentum PM läggs enkelt kontrollpunktsbaserade ronderingar upp. En schemaläggningsassistent ser till så det skapas tillfällen som sedan utförs mobilt. Att arbetsorder enkelt kan skapas direkt på plats bidrar till ökad effektivitet genom mindre administration.

 • Arbeta mobilt
 • Snabb tillgång till underhåll
 • Skapa enkelt arbetsordrar från anmärkningar
 • För alla typer av kontroller

App för teknisk förvaltning

Momentums app för teknisk förvaltning är ett enkelt men kraftfullt verktyg. Grunden är en tydlig och intuitiv hantering av arbetsorder, besiktningar och ronderingar. Utöver detta har användaren snabb tillgång till ingående information ur fastighetssystemet. Att användaren snabbt kan skapa nya ärenden direkt i enheten medför att handskrivna lappar är borta för alltid.

 • Hantering av underhåll
 • Stöd för Android-, Apple- och Windowsenheter
 • Kundunikt gränssnitt
 • Notifieringar

Entreprenörsportal

Med Momentums entreprenörsportal uppnås en effektivare hantering av ärenden som tilldelas externa utförare. Istället för mail och papper tar entreprenören emot sina ärenden direkt i sin smarttelefon, surfplatta eller pc. Detta medför en större kontroll över vilken status ärenden har, om arbeten avstannat, eller vilka ärenden som är utförda.

 • Arbeta mobilt
 • Processorienterat arbetssätt
 • Notifieringar
 • Webbbaserat

Kodifiering

Momentum PM5 har stöd för flertalet kodifieringar som exempelvis AFF.


Prislistor

Skapa enkelt egna prislistor och använd dem sedan exempelvis som underlag för debitering mot hyresgäster. Självklart går det lika enkelt att läsa in dem direkt från en Excel-fil.


Underhållsplanering

Med Momentum PM får du full kontroll på din underhållsbudget. I den enkla och tydliga överblicken över föreslagna underhållsåtgärder väljer du snabbt vilka åtgärder du vill skapa projekt av. Håller inte budgeten? Lugn, du flyttar enkelt åtgärderna framåt i tiden.


Objektsbeställning

Med objektbeställningen skapar du beställningar av lägenhetsunderhåll med ett klick. Luta dig sedan tillbaka och följ arbetet genom orderprocessen.


Nyckelhantering

Med nyckelhanteringen i fastighetssystemet Momentum PM får du full kontroll över var dina nycklar befinner sig.