Teknisk Förvaltning


Momentum Fastighet erbjuder en komplett lösning för hantering av besiktning, ärendehantering, underhållsplanering och mycket mer. Avancerade funktioner tillsammans med mobilitet och användarvänlighet resulterar i effektivisering av alla processer, stora som små.

Utvalda funktioner


Ärendehantering

Den processorienterade ärendehanteringen i Momentum Fastighet medför att ett ärende aldrig tappas bort. Att ärenden kan tilldelas en deltagare per automatik för att sedan passera ett antal deltagare och processteg gör att kontrollen för alla involverade ökar. Användaren kan exempelvis snabbt få en överblick av samtliga ärenden som är skickade till leverantör eller inväntar fakturering.

 • Arbeta mobilt med Momentums app
 • Objektsbeställning av underhåll
 • Processorienterat arbetssätt
 • Notifieringar mot både hyresgäst och utförare

Underhåll

Momentum Fastighet stödjer hantering av både inre och yttre underhåll. En enkel funktion för inläsning av prislistor och möjlighet till standardiserad kodifiering ökar kontrollen över både underhållet och kostnaderna.

 • Massregistrering
 • Objektsbeställning av underhåll
 • Arbeta mobilt
 • Webbbaserat

Besiktning

Besiktning i Momentum Fastighet bygger på dynamiska kontrollpunktsmallar som anpassar sig till det objekt som skall besiktigas. Enkel tillgång till kundinformation och underhåll samt möjligheten att direkt skapa fakturor och arbetsorder av besiktningsanmärkningar medför en effektivisering av hela besiktningsprocessen.

 • Arbeta mobilt
 • Uppdatera kunduppgifter och underhåll
 • Skapa fakturaunderlag
 • Skapa arbetsordrar

Rondering

I Momentum Fastighet läggs kontrollpunktsbaserade ronderingar enkelt upp. En schemaläggningsassistent ser till så det skapas tillfällen som sedan utförs mobilt. Att arbetsorder enkelt kan skapas direkt på plats bidrar till ökad effektivitet genom mindre administration.

 • Arbeta mobilt
 • Snabb tillgång till underhåll
 • Skapa enkelt arbetsordrar från anmärkningar
 • För alla typer av kontroller

Fastighet Mobil

Med Fastighet Mobil kan du hantera ärenden på språng. Den användarvänliga appen är framtagen för att fungera för såväl handläggare som leverantörer. Upplevelsen är designad utifrån mobilen, men du kan också använda Fastighet Mobil på din dator eller surfplatta. 

 • Hantering av underhåll
 • Stöd för Android- och Appleenheter
 • Kundunikt gränssnitt
 • Notifieringar

Kodifiering

Momentum Fastighet har stöd för flertalet kodifieringar som exempelvis AFF.


Prislistor

Skapa enkelt egna prislistor och använd dem sedan exempelvis som underlag för debitering mot hyresgäster. Självklart går det lika enkelt att läsa in dem direkt från en Excel-fil.


Underhållsplanering

Med Momentum Fastighet får du full kontroll på din underhållsbudget. I den enkla och tydliga överblicken över föreslagna underhållsåtgärder väljer du snabbt vilka åtgärder du vill skapa projekt av. Håller inte budgeten? Lugn, du flyttar enkelt åtgärderna framåt i tiden.


Objektsbeställning

Med objektbeställningen skapar du beställningar av lägenhetsunderhåll med ett klick. Luta dig sedan tillbaka och följ arbetet genom orderprocessen.


Nyckelhantering

Med nyckelhanteringen i Momentum Fastighet får du full kontroll över var dina nycklar befinner sig.