Välj bland färdigbyggda standardintegrationer

Fastighetsägare som vill utnyttja möjligheterna med digitalisering behöver säkra och stabila integrationslösningar för att olika system och molntjänster ska kunna dela information med varandra.

Med färdiga standardintegrationer mot de vanligaste systemen och funktionerna kommer du snabbt igång.

Bygg egna lösningar mot våra API:er

Vi vill att våra system ska vara
öppna och enkla att integrera med. Automatisering och effektivisering
är framtiden och för det krävs säkra och stabila integrationer.

Med Momentum PM API  kan du själv bestämma vilken typ av system och tjänster du vill integrera med fastighetssystemet.

Fastighetsbranschens egen standard "fastAPI"

Sveriges Allmännytta är initiativtagare till fastAPI, en branschstandard för kommunikation mellan fastighetssystem och andra digitala produkter för fastighetsmarknaden.

Momentum är certifierade för Fast-API 1.0 och deltar aktivt i utvecklingsarbetet tillsammans med Sveriges Allmännytta.

Färdiga integrationer hjälper dig lyckas med digitaliseringen

Fastighetssystemet är hjärtat i våra kunders verksamhet och hanterar alla processer kring fastighetsförvaltning, hyresadministration och kundkommunikation. Det behöver därför vara öppet för att kommunicera med exempelvis ekonomisystem, webbplatser och externa digitala lösningar.

För att våra kunders data ska vara säker men ändå tillgänglig har vi tagit fram ett tjugotal av de viktigaste integrationerna som standard. Det gör att du får en stabil och enkel koppling som är kostnadseffektiv och hållbar för framtiden.

Våra standardintegrationer

Ekonomisystem

Momentum PM integreras enkelt mot alla moderna ekonomisystem via senaste SIE-standard.

Kreditupplysning

Automatisera utvärderingen av bostadssökande med integrerade stöd för kreditupplysningar från flera leverantörer.

Inkasso

Automatisera inkassoförfarandet genom smidig integration mot alla stora aktörer. 

E-Signering/
verifiering

Stöd för verifiering och inloggning med Mobilt BankId.

Digitala
trapphustavlor

Automatisera uppdateringen av digitala trapphustavlor. Stöds via fastAPI 1.0.

Digitala
postboxar

Automatisera uppdateringen av digitala postboxar. Stöds via fastAPI 1.0.

SMS-kommunikation

Integration mot flertalet mobiloperatörer för manuellt skapade och automatgenererade sms-utskick.

Webbplats

Integration för inloggning till Mina Sidor från er egen webbplats.

Lås & Passage

Inbyggt stöd via fastAPI 1.0.

IMD

Momentum PM stödjer IMD och erbjuder dessutom ett integrerat stöd till vårt system för energiuppföljning, Momentum RC.

Bokningstjänster

Låt hyresgästen boka tvättstugan på Mina Sidor via integrationen mot Aptus tvättstugebokning.

Visualisering

Integrera visualiseringsverktyg från exempelvis Hypergene, Trimma eller Power BI.

Prislistor

Skapa enkelt egna prislistor direkt från en Excel-fil. Stödjer även fördefinierade prislistor från exempelvis Sveriges Allmännytta.

Dokument

Fastighetsägarnas Dokument ger tillgång till alla de avtalsmallar fastighetsägare behöver. Systemet hanterar ett obegränsat antal parallella versioner för samma objekt

Utskick

Höj kundnöjdheten och spara pengar genom att erbjuda smidig elektronisk avisering. Kombinera e-faktura med pdf-faktura via e-post och klassisk avisering via fysisk post,