Hyresadministration


Med det webbaserade systemet Momentum Fastighets hyresadministration få du helt automatiserad avisering, avancerat flerbolagsstöd och smidiga integrationer till de flesta ekonomisystem på marknaden.

 

Utvalda funktioner


Integration ekonomisystem

Momentum Fastighet integreras enkelt mot alla moderna ekonomisystem via Momentums API eller senaste SIE-standard. Genom vår samarbeten levererar vi en helhetslösning för fastighetsförvaltning och ekonomi.

 • Standardiserad integration via Momentum API eller SIE-filer
 • Full reskontrahantering i fastighetssystemet
 • Nära samarbeten

Läs mer om vårt samarbete med Akribi


Avancerat bolagsstöd

I många fastighetsbolag är antalet legala enheter lika många som antalet fastigheter. Dessutom sker kontinuerliga förvärv och avyttringar. För att kunna hantera den komplexiteten krävs ett fastighetssystem med ett bolagsstöd av högsta klass. Därför har vi i Momentum Fastighet lagt extra fokus att skapa just detta.

 • Alla transaktioner är tidsstyrda - analysera enkelt både historik och framtid
 • Stöd för komplexa bolagshierarkier
 • Se kommande förändringars effekt på intäkter och andra nyckeltal

 


Fastighetsägarnas Dokument

Alla avtal samlade på ett ställe. Fastighetsägarnas Dokument är integrerade med Momentum Fastighet vilket ger tillgång till alla de avtalsmallar små och stora fastighetsägare behöver. Allt från lokalhyresavtal till andrahandsuthyrning täcks och systemet hanterar ett obegränsat antal parallella versioner för samma objekt, exempelvis vid pågående förhandlingar med flera potentiella hyresgäster på samma lokal. 

 • Spara tid och juristkostnader
 • Integrerade avtalsmallar
 • Parallella avtalsversioner

Komponentbaserad hyra

Med den komponentbaserade hyressättningen i Momentum Fastighet väljer ni själva hur hyran sätts. Indexklausuler, omsättningshyra, tidsstyrda rabatter och andra metoder för hyressättning stöds genom vår flexibla funktion.

 • Omsättningshyra
 • Indexklausuler
 • Tidsstyrda rabatter

Automatiska aviseringar

I Momentum Fastighet görs inga separata körningar av aviseringar. Aviseringar slår istället automatiskt igenom när en förändring har gjorts. Man väljer sedan själv när och hur avin ska gå ut, exempelvis som e-faktura, email eller post.

 • Automation
 • Tidsbesparing
 • Uppdaterat i realtid

 


Individuell mätning och debitering

Införande av IMD, individuell mätning och debitering av energiförbrukning för lokal- och bostadshyresgäster, har visat sig kunna minska förbrukning med upp till 30 procent. Momentum Fastighet stödjer IMD och erbjuder dessutom en integrerat stöd till vårt system för energiuppföljning, Momentum Energi.

 • Automatisk import av mätvärden
 • IMD –  ett enkelt bidrag till ökad hållbarhet
 • Färdig integration till Momentum Energi
 • Spara pengar och öka förutsägbarheten

Kreditupplysning

Automatisera utvärderingen av bostadssökande genom Momentum Fastighets integrerade stöd för kreditupplysningar. Välj egen leverantör av kreditupplysningar eller låt oss rekommendera, vi samarbetar med flera av marknadens ledande aktörer. Välj själv vilka kriterier som ska styra bedömningen.

 • Automatiserad kreditbedömning
 • Konfigurerbara kriterier, exempelvis månadslön relativt hyra
 • Samarbete med marknadens största aktörer

 


E-faktura

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Höj kundnöjdheten och spara pengar genom att erbjuda smidig elektronisk avisering. Självklart går det att kombinera e-faktura med pdf-faktura via e-post och klassisk avisering via fysisk post. Ni väljer själva.

 • E-faktura
 • Svefaktura
 • PDF
 • Utskrift

Inkasso

Automatisera inkassoförfarandet genom smidig integration via fastighetssystemet. Ni styr själva hur försenade betalningar ska hanteras, exempelvis antal påminnelser, kommunikation via mail, sms och brev eller krav på manuell hantering i vissa steg. Momentum Fastighet integrerar smidigt mot alla stora aktörer och ni sparar tid och pengar.

 • Skräddarsydd automatisering
 • Konfigurerbart inkasso-förfarande
 • Spara administrationstid

GDPR

Den nya lagstiftningen kring personuppgiftshantering, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018. Regelverket ger omfattande konsekvenser för hur företag och organisationer skall hantera personuppgifter med stränga bötesstraff som konsekvens vid överträdelser. Momentum har valt att satsa stora resurser på att fastighetssystemet skall stödja våra kunders behov.

 • Automatiska gallringar
 • Avancerad behörighetsstyrning
 • Snabba datauttag