Business Intelligence


Visualisera och gå på djupet - förbättra verksamheten genom analys

Dra slutsatser av egen data och få kontroll över verksamheten med det webbaserade beslutsstödet Momentum BI. Individanpassade dashboards ger snabb överblick, detaljerade rapporter med filtrering och drill-down ger djupare insikter.

Utvalda funktioner


Analys

Skapa reell affärsnytta

För att kunna utveckla en verksamhet är det avgörande att ha kontroll på siffrorna. Med Momentum BI drar ni slutsatser utifrån den enorma datamängd som finns i fastighetssystemet. All data exporteras dessutom enkelt till excel för egen analys och simulering. Det användarvänliga och moderna gränssnittet ger varje användare möjlighet att få en snabb visuell överblick över verksamheten.

Momentum BI är byggt på Microsoft senaste produkter - det framtidssäkrar er investering. 

 

 • Jämför hyresnivåer, underleverantörer eller affärsområden
 • Visualisering skapar förståelse
 • Fatta beslut utifrån fakta istället för magkänsla

Dashboards

I Momentum BIs dashboards får du en snabb överblick av din organisations nyckeltal. Visualisera era nyckeltal över tid med hjälp av tabeller, grafer, diagram och kartor. Fördjupa er analys genom drilldown i våra rapporter. 

 • Snabb överblick över nutid, dåtid & framtid
 • Möjlighet till drilldown för djupare insikter
 • Visualisera med hjälp av karta
 • Följ era nyckeltal över tid

Rapporter

Skapa egna rapporter utifrån färdiga mallar och nyckeltal. Det användarvänliga och moderna gränssnittet ger varje användare möjlighet att styra hur uppföljningen presenteras. 

I Momentum BI kan ni visualisera era rapporter på flera sätt, antingen som tabeller och stapeldiagram, eller i vår nya kartfunktion.

 • Skapa egna rapporter utifrån färdiga mallar och nyckeltal
 • Visualisera rapporter genom tabeller och grafer
 • Få bättre överblick med hjälp av kartpositionering

Integrerat med Momentum Fastighet

I Momentum BI överförs data och nyckeltal automatiskt från Momentum Fastighet. På så sätt behöver ni aldrig lägga tid på att manuellt administrera era dataimporter. 

 

 • Automatisk insamling och beräkning