Business Intelligence


Visualisera och gå på djupet - förbättra verksamheten genom analys

Dra slutsatser av egen data och få kontroll över verksamheten med det webbaserade beslutsstödet Momentum BI. Individanpassade dashboards ger snabb överblick, detaljerade rapporter med filtrering och drill-down ger djupare insikter.

Utvalda funktioner


Analys och simulering

Skapa affärsnytta

För att kunna utveckla en verksamhet är det avgörande att ha kontroll på siffrorna. Med Momentum BI drar ni slutsatser utifrån den enorma datamängd som finns i fastighetssystemet. Jämför hyresnivåer, underleverantörer eller affärsområden. All data exporteras dessutom enkelt till excel för egen analys och simulering.

Momentum BI är byggt på Microsoft senaste produkter vilket gör er investering framtidssäkrad. 


Dashboards


Rapporter


Display