Eventkalender 2018

November


 

GRUNDUTBILDNING
Momentum RC

Onsdag 21/11 kl. 10.00-16.00

Passerat

ALLMÄN WEBBDEMO 
Momentum RC

Fredag 30/11 kl. 09.00-10.00

Anmälan

ALLMÄN WEBBDEMO
Momentum PM5

Fredag 30/11 kl. 09.00-10.00

Anmälan

December


AVANCERAD UTBILDNING
Momentum RC

Onsdag 5 december kl. 10.00-16.00

Fullbokad