Allt samlat i ett energiuppföljningssystem

Momentum Energi hämtar varje år in mer än 120 miljoner mätvärden åt våra kunder. Data som kvalitetssäkras och bearbetas för att genom kraftfulla analysverktyg ge dig viktiga insikter om hur ditt företag kan spara både energi och minska era kostnader. Här kan du läsa mer ingående om vad Momentum Energi kan erbjuda er.  

Kostnadsbesparing

Utvalda funktioner


Momentum Energi visualiserar energianvändning, beräknar kostnader och visar miljöpåverkan. Analysera värden och vidta nödvändiga åtgärder för att sänka era kostnader.

Energitaxor

I Momentum Energi kan ni själva administrera och hantera taxor från era leverantörer. Visualisera och skapa rapporter som visar kostnader på valfri nivå i systemet.  

 • Administrera dina taxor på ett ställe 
 • Visualisera dina kostnader utifrån mätare, byggnad, fastighet eller bestånd 

Budgetering och visualisering

Få en tydlig översikt av era kostnader eller förbrukningar i vår budgetfunktion. Budgetera generellt för hela bolaget eller detaljstyr på valfri nivå i fastighetsstrukturen. 

 • Anpassa dashboards och rapporter efter användare och roller
 • I Momentum Energi kan ni själva välja utseende och innehåll på vyer och rapporter

Individuell mätning och debitering (IMD)

Debitera dina hyresgäster för deras faktiska energianvändning samtidigt som du skapar incitament för en medveten och miljövänlig konsumtion.   

 • Det naturliga steget för dig som vill sänka dina energikostnader 
 • Forskning visar att IMD kan ge besparingar på upp till 30% för fastighetsägare  
 • Kunderna får en lägre energianvändning, en lägre energikostnad och minimerar sin miljöpåverkan 

Emissionsrapport

Våra dashboards och rapporter ger er en möjlighet att skräddarsy vad användare och roller skall se utifrån emissionsfaktorer, kostnader och förbrukningar. 

Exempelvis kan er hållbarhetsansvarige följa energiförbrukningens miljöpåverkan samtidigt som er controller kan följa kostnader och er ledningsgrupp kan följa alla parametrar med mål och budget. 

Läs av och samla in mätdata direkt i mobilen  

Ibland är det både enklare och mer kostnadseffektivt att samla in mätdata manuellt. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig som är ute på fältet att både samla in och skicka data till Momentum Energi.  

Därför har vår app ett lättanvänt gränssnitt som gör det enkelt att hålla koll och uppdatera mätdata och mätarinformation direkt i mobilen.   

Analysera din energidata

Utvalda funktioner


I Momentum Energi kan ni själva välja utseende och innehåll på vyer och rapporter. Det gör det enkelt att involvera medarbetarna i måluppföljning och besparingar. Skapa dashboards anpassade för energicontrollers, hållbarhetschef eller beslutsfattare. Få en enkel och tydlig måluppföljning med budgetfunktionen och visa uppnådda resultat av hållbarhetsarbetet på en informationsdisplay synlig för både medarbetare och hyresgäster.  

Larm

Med Momentums larmmodul får ni automatiska meddelanden när energianvändningen avviker från era normala nivåer. Detta sparar tid och pengar för både hyresgäster och fastighetsägare då ni direkt kan upptäcka vattenläckor och energiläckage. 

 • Upptäck förändringar i energianvändningen 
 • Meddelande via e-post och SMS

Internrapporter

Skapa skräddarsydd rapportering utifrån ert företags nyckeltal. Det användarvänliga och moderna gränssnittet ger varje användare möjlighet att styra hur uppföljningen presenteras.  

 • Skräddarsydd uppföljning 
 • Flexibla behörighetsnivåer 
 • Användarvänligt och modernt gränssnitt

Fördelning energi och kostnader 

Fördela energianvändningen antingen mellan byggnader med fysiska eller fiktiva mätare, baserade på yta eller fördelade med en procentsats.  

Dela upp energianvändningen i valfria kategorier som exempelvis fastighetsel, verksamhetsel eller el till värmepump.  

 • Fördela mellan byggnader 
 • Fördela energin utifrån vad den nyttjas till 
 • Även kostnader och klimatpåverkan fördelas automatiskt
 • Kostnader, budget och klimatpåverkan fördelas automatiskt på samma sätt som energianvändningen

 

Integration till boverkets databas Gripen 

I Momentum Energi kan ni skapa underlag för energideklarationer och skicka dessa direkt till Boverket.  

 • Vi gör insamlingsarbetet enkelt  
 • Skicka uppgifter via Momentum Energi direkt till Boverkets databas Gripen 

Har du någon fundering eller vill du få en genomgång av plattformen?

Boka demo