Våra öppna API:er

Vi vill att våra system ska vara öppna och enkla att integrera med. Här hittar du information om våra webb-API:er för integration mot externa tjänster och applikationer.

 


 

Momentum Fastighet API

Momentum Fastighet API är ett webb-API som kan användas av utvecklare för att integrera andra applikationer och tjänster mot fastighetssystemet Momentum Fastighet. API:et stödjer både läsning och skrivning av data.

För att få tillgång till den fullständiga dokumentationen, maila oss på dev@momentum.se

Momentum Energi API

Momentum Energi API är ett webb-API som kan användas av utvecklare för att integrera andra applikationer och tjänster mot energiuppföljnings-systemet Momentum Energi. API:et stödjer enbart läsning av data.

För att få tillgång till den fullständiga dokumentationen, maila oss på dev@momentum.se 

fastAPI

Sveriges Allmännytta är initiativtagare till fastAPI, en branschstandard för kommunikation mellan fastighetssystem och andra digitala produkter för fastighetsmarknaden.

Momentum är certifierade för Fast-API 1.0 och deltar aktivt i utvecklingsarbetet tillsammans med Sveriges Allmännytta. För mer information kring fastAPI hänvisar vi till Sveriges Allmännytta.

Till fastAPI (extern länk)

Vill du komma igång med Momentums API:er?

För tredjepartsleverantörer som vill upprätta ett samarbete, kontakta Gustav Bouvin (Momentum Fastighet/PM Mina Sidor) eller Märta Falck (Momentum Energi). För tekniska frågor kring våra API:er hänvisar vi till dev@momentum.se.