PRODUKTDEMO

Momentum Fastighet för bostadsbolag

Ett brett webinar där vi går igenom de viktigaste processerna som fastighetsägare behöver hantera. För dig som vill veta hur ert fastighetsbolag kan automatisera och effektivisera ert arbete på en helt SaaS-baserad plattform.

5 juni    12 juni    19 juni   26 juni

PRODUKTDEMO

Momentum Fastighet för kommuner

Ett brett webinar där vi går igenom de viktigaste processerna som kommuner behöver hantera. För dig som vill veta hur ert kommun kan automatisera och effektivisera fastighetsförvaltningen på en helt SaaS-baserad plattform.

5 juni    12 juni   19 juni   26 juni    

PRODUKTDEMO

Momentum Energi från mätvärde till analys

Ett brett webinar där vi går igenom hela processen, från insamling av mätvärden till bearbetning, analys och rapportering. För dig som vill veta hur ert fastighetsbolag kan automatisera och effektivisera ert arbete på en helt SaaS-baserad plattform.

12 juni   19 juni  26 juni

   

WEBINAR

Allt om införande enligt nya modellen

Ett webinar där vi djupdyker i hur ett införande av Momentum Fastighet går till enligt vår nyligen lanserade införandemodell – och vad du som kund behöver tänka på innan införandet. 

Webinaret riktar sig till dig som vill få all information om projektaktiviteter, våra arbetsmetoder och vilka verktyg vi använder innan du tar ett beslut. 

Till Event & webinar

Se våra inspelade webinar 

PRODUKTDEMO

Momentum Fastighet för bostadsbolag

Ett brett webinar där vi går igenom de viktigaste processerna som fastighetsägare behöver hantera. För dig som vill veta hur ert fastighetsbolag kan automatisera och effektivisera ert arbete på en helt SaaS-baserad plattform.

Se inspelning

PRODUKTDEMO

Momentum Fastighet för kommuner

Ett brett webinar där vi går igenom de viktigaste processerna som kommuner behöver hantera. För dig som vill veta hur ert kommun kan automatisera och effektivisera fastighetsförvaltningen på en helt SaaS-baserad plattform.

Se inspelning

PRODUKTDEMO

Momentum Energi från mätvärde till analys

Ett brett webinar där vi går igenom hela processen, från insamling av mätvärden till bearbetning, analys och rapportering. För dig som vill veta hur ert fastighetsbolag kan automatisera och effektivisera ert arbete på en helt SaaS-baserad plattform.

Se inspelning

  

WEBINAR

Allt om införande enligt nya modellen

Ett webinar där vi djupdyker i hur ett införande av Momentum Fastighet går till enligt vår nyligen lanserade införandemodell – och vad du som kund behöver tänka på innan införandet. 

Webinaret riktar sig till dig som vill få all information om projektaktiviteter, våra arbetsmetoder och vilka verktyg vi använder innan du tar ett beslut. 

Se inspelning

PRODUKTDEMO

Teknisk förvaltning för bostadsbolag

Ett webinar där vi går igenom de viktigaste use-casen inom teknisk förvaltning: besiktning, rondering, felanmälan med flera. 

Se inspelning

PRODUKTDEMO

Hyresadministration för bostadsbolag

Ett webinar där vi går igenom de viktigaste use-casen inom hyresadministration: hyresavisering, reskontra, fakturering etc.

Se inspelning

PRODUKTDEMO

Teknisk förvaltning för kommuner

Ett webinar där vi går igenom de viktigaste use-casen inom teknisk förvaltning: besiktning, rondering, felanmälan med flera.

Se inspelning 

PRODUKTDEMO

Hyresadministration & ekonomisk förvaltning för kommuner

Ett webinar för kommuner där vi går igenom de viktigaste use-casen inom ekonomisk förvaltning: fakturering etc.

Se inspelning 

PRODUKTDEMO

Uthyrning & kundkommunikation 

Ett webinar för bostadsbolag där vi går igenom de viktigaste use-casen: uthyrning, avflytt, ärendehantering, nyckelhantering etc.

Se inspelning

PRODUKTDEMO

Kundkommunikation & felanmälan

Ett webinar för kommuner där vi går igenom de viktigaste use-casen: uthyrning, köhantering, felanmälan, arrende mm.

Se inspelning