15 april, 2021


Solenergiprojekt i fastighetsbolag

Vad krävs för att lyckas med solenergi? Tidigare var takytan den stora flaskhalsen för ett lönsamt solcellsprojekt, idag är det snarare bristen på data som försvårar smarta investeringar. Tillsammans med vår partner Metry höll vi webinaret ”Solenergiprojekt i fastighetsbolag”, där vår kund Castellum delade med sig av sina erfarenheter inom solenergiprojekt.

Vi gästades också av Senergia som är experter på solceller och har hjälpt flera fastighetsägare att hitta de bästa lösningarna utifrån just deras behov. Under webinaret talade föreläsarna om vad som utmärker ett lyckat solenergiprojekt och hur du med digitaliserad energidata och smart energiuppföljning kan starta, följa upp och optimera ditt projekt.

Vi är en del av en stor förändring och måste fundera på hur vi ser på byggnaders roll framöver 

Jonny Thor, Momentum, diskuterade fördelar och utmaningar med solenergi samt hur man ska gå till väga för att avgöra om och hur solenergi är ett lämpligt val för den egna verksamheten.

Filip Elland, Castellum, delade med sig av hur en fastighetsjätte som Castellum använder sig av kreativa lösningar kopplat till solenergi för att lyckas med innovativa projekt. I och med den snabba utvecklingen inom solenergi finns det mycket att ta hänsyn till för att kunna ta fram hållbara lösningar för framtiden.

Joel Torkelsson, Metry, förklarade vikten av att strukturera och förstå sin data för att lyckas med solenergi. För att kunna arbeta effektivt med solenergi måste man först och främst ta reda på vilka förutsättningar som finns.

Tim Ljunggren, Senergia, berättade om de fördelar som finns med att ligga i framkant med solenergi som blir ett alltmer aktuellt alternativ för fler fastighetsägare. Genom att analysera den egna datan går det att förstå på vilket sätt solenergi kan vara en resurs för en hållbar framtid.