3 min

Riksbyggen halverade tidsåtgången för energistatistik och analys

Publicerad 11 sep. 2019
Författare

"En konkret skillnad och förbättring med Momentum Energi är att vi mycket snabbare kan upptäcka avvikelser. Vi ser tydligt vilka fastigheter som sticker ut vid varje kvartalsrapport, vilket gör att vi kan gå in och titta djupare på just den avvikelsen. "

Göran Danling

Göran Danling, Processansvarig Teknisk Förvaltning & Energi

Momentum Energi är en helhetslösning för insamling, analys och presentation av all form av energianvändning. En användarvänlig molntjänst som både sparar pengar och minskar verksamhetens klimatavtryck. Det används av allt från drifttekniker, energi- och ekonomicontrollers, hållbarhetsansvariga till beslutsfattare och ledning.

Verktyget möjliggör mätning av all media som man vill följa upp och analysera. Med budgetfunktionen erbjuds man dessutom en visuell och tydlig måluppföljning. Med hjälp av systemets dashboard är det enkelt att presentera uppnådda resultat av hållbarhetsarbetet för både medarbetare och kunder.

Multifunktionell lösning som hjälper fastighetsbolag med energianalys

Ett av de företag som använder Momentum Energi är Riksbyggen. Med hjälp av tjänsten får de tydliga kvartalsrapporter med energiuppföljning där de enkelt kan skapa sig en översikt över de egna fastigheterna. Riksbyggen utvecklar bostäder i nyproduktion – både bostads- och hyresrätter. De är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt offentliga och kommersiella fastighetsägare som kunder. Man förvaltar 200 000 bostadsrätter i 4 079 bostadsrättsföreningar och nästan 100 000 hyreslägenheter runt om i Sverige. Till dessa vill Riksbyggen erbjuda en optimerad och genomtänkt energiförvaltning och därmed är valet av energianalyssystem viktigt. Sedan cirka ett år tillbaka hanteras därför all energi- och miljöuppföljning av Momentum Energi. Robin Dunborg, energiingenjör på Riksbyggen, berättar att man letade efter ett bättre och mer kraftfullt verktyg när det var dags att byta system.

– Vi behövde ett verktyg som kunde hjälpa oss att automatisera processer inom verksamheten. Både för den som ska göra avläsningen men också för den som ska verifiera det som faktiskt ska knappas in i programvaran. Vi kom fram till att Momentum Energi var det som höll måttet. Det var ett system vi enkelt kunde implementera, både i vår IT-infrastruktur men även bland våra medarbetare, säger Robin Dunborg.

Göran Danling, ansvarig för verksamhetsutveckling inom Teknisk Förvaltning och Energi inom Riksbyggen Förvaltning, berättar att hundratals medarbetare arbetar i systemet, men att även tusentals kunder påverkas genom den energirapport som levereras varje kvartal. Där får de ta del av en tydlig energistatistik och analys och se hur just deras fastighet påverkas och förbättras, både vad gäller miljö och kostnadsbesparingar. Verktyget gör det också lättare att se om något sticker ut från mängden och på så sätt snabbare hitta ett sätt att åtgärda problemet.

All hantering sker över webben

Energiuppföljningssystemet levereras som en molntjänst, eller ”Software As A Service”, vilket innebär att allt som behövs är en webbläsare. Den inledande dashboarden gör att man snabbt får en överblick samtidigt som det är enkelt att fördjupa sig i detaljerna. Verktyget är utvecklat med användarvänlighet i fokus för att alla medarbetare ska kunna involveras och känna sig engagerade i verksamhetens energieffektivisering, miljömål och kostnadsbesparingar. Att kunna kontrollera allt över webben gör arbetet både effektivare och mer miljövänligt.

– Den främsta kontrollen av analysen sker i programvaran och inte i mängder av printade pappersbuntar. I och med Momentum Energi har även kvaliteten på avläsningarna ökat. Vi har gått från att använda papper och penna där det var svårt att få en bra rimlighetsbedömning, till att använda oss av en app. Idag när vi läser av våra mätare får vi en indikation i appen om det är något som inte riktigt stämmer. Det har ökat kvalitetssäkringen för oss då vi har fått en säkrare process och bättre avläsningar, säger Robin Dunborg.

En tidshalvering av arbetsprocessen

När Riksbyggen för ett år sedan implementerade Momentum Energi förkortades tiden Robin Dunborg spenderade på energiuppföljning betydligt.
– Jag kortade ner min arbetsprocess från 5 arbetsdagar till 2 arbetsdagar. Där kan vi alltså se en halvering rent tidsmässigt på energiuppföljningen som vi istället kan lägga på annat, eller få möjlighet jobba ännu bättre med energiuppföljning än vi kunnat göra tidigare. Dessutom har vi chans till mer införsäljning grundat på siffrorna från Momentum Energi.

Fördelar med Momentum Energi

  • Sparar pengar och minskar verksamhetens klimatavtryck
  • Sparar tid så att ni kan fokusera på energieffektivisering och kostnadsbesparingar
  • Ökat engagemang för energibesparing samt enkelt att involvera medarbetarna i måluppföljning och besparingar
  • Allt är webbaserat

Fem snabba​ fakta

Kund: Riksbyggen
Ort: Hela Sverige
Verksamhet: Utveckla och förvalta attraktiva bostadsmiljöer
Fastighetsbestånd: Förvaltar 200 000 bostadsrätter och 100 000
hyreslägenheter
Använder Momentum till: Energi- och miljöuppföljning, administration

Mer från bloggen

Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.