29 juni, 2021


Q2 2021: Automatisering starkaste trenden när fastighetsbolagen digitaliserar

I mars 2021 lanserade Momentum ”Digitala Fastighetsindexet”, en undersökning som med hjälp av data från företagets molntjänst regelbundet tar tempen på fastighetsbranschens digitala utveckling.

Då visade våra siffror att varannan lägenhet hyrs ut genom helt digitala flöden. Detta kvartal tittar vi på automatiseringen av avläsning av vatten- och energiförbrukning de senaste sju åren.

Automatiserad mätaravläsning har tredubblats

Trenden för hur många mätare i ett bestånd som läses av automatiskt har gått stadigt uppåt sedan 2013. Då hanterades avläsningen av mätarvärden till 80% manuellt genom att en fastighetstekniker besökte varje mätare för avläsning. I år läses 60% av alla mätare av automatiskt vilket alltså är tre gånger så många. 

Detta får avtryck i allt från miljöpåverkan till datakvalitet. Felmarginalen minskar samtidigt som mer data blir tillgänglig för analys. Det gör att man kan hitta och åtgärda energiläckor snabbare och på så sätt minska kostnader.

Mätartätheten har ökat med 100 procent sedan 2013

Samtidigt som andelen mätare som läses av automatiskt har tredubblats har andelen mätare per 10 000 kvadratmeter mer än fördubblats sedan 2013.

Det pågår alltså ett långsiktigt arbete bland Sveriges fastighetsägare att dels installera fler mätare, dels automatisera befintligt mätarbestånd. Först installerar man nya mätare och efter en tid har man kopplat upp mätarna och fått igång den automatiska inläsningen. Trendkurvorna följer därför varandra med en viss eftersläpning. Men trenden är solklar, vi vill mäta mer!