17 februari, 2021


Q1 2021: Varannan lägenhet hyrs ut digitalt

I mars 2021 lanserade Momentum ”Digitala Fastighetsindexet”, en undersökning som med hjälp av data från företagets molntjänst regelbundet tar tempen på fastighetsbranschens digitala utveckling.

Då visade våra siffror att varannan lägenhet hyrs ut genom helt digitala flöden. Detta kvartal tittar vi på automatiseringen av avläsning av vatten- och energiförbrukning de senaste sju åren.

Två av tre fastighetsägare
erbjuder digital signering

En central process för fastighetsägare är uthyrning. Våra kunder äger tillsammans hundratusentals objekt som hyrs ut åt lika många kunder. För att kunna digitalisera och automatisera uthyrningen måste hyresgäster erbjudas möjligheten till digital signering av avtal.

Våra siffror visar att endast 59 % av fastighetsägarna gör det möjligt att teckna avtal digitalt, något som hindrar en automatisering av processen.

Varannan lägenhet hyrs ut
genom ett digitalt flöde

Av de fastighetsägare som erbjuder sina kunder möjligheten att signera avtal digitalt kan vi se att i genomsnitt hyrs hälften av alla lägenheter ut digitalt. Men spannet är brett, tittar vi på enskilda fastighetsägare ser vi alltifrån 98% digital uthyrning ner till endast 14%. 

Att uthyrningsflödet är helt digitalt är inte likställt med att det är helt automatiserat. Där har betydligt färre nått ända fram.

Hur ser trenden ut?

Andelen fastighetsägare som erbjuder digital signering 2019 - 2020

Trenden för hur många som erbjuder digital signering har gått snabbt uppåt, från endast 26 procent i slutet av 2019 till 59 procent i slutet av 2020. Under coronaåret 2020 har andelen alltså stigit med 33 procentenheter vilket troligen drivits på av den sociala distanseringen som aktualiserat behovet av att kunna teckna olika typer av avtal på distans.

Andelen digital uthyrning av lägenheter i snitt under 2020

Precis som andelen fastighetsägare som erbjuder digital signering har ökat under pandemin så har andelen lägenheter i snitt som hyrs ut digitalt också en stigande trend. Här är dock ökningen inte lika stor sett till procentenheter utan den har gått från 41 procent till 50 procent. Här är dock variationen kraftig med de högsta andelarna på 98 procent digital uthyrning under perioden.

Vill du veta mer om hur du kan visualisera data i fastighetssystemet?

Boka en demo