4 min

Nya IMD-regler som börjar gälla nu

Publicerad 16 juni 2022
Författare

"I och med de nya lagkraven ser vi att mätdata och debitering kommer nyttjas ännu mer av våra kunder framöver. "

Amy Andersson

Produktchef på Momentum Fastighet

För ett år sedan kom kravet på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i flerbostadshus. Nu upphäver Boverket sina gamla föreskrifter om energimätning och inför nya regler.

IMD innebär att boende i flerbostadshus betalar för sin egen energiförbrukning av värme och varmvatten. Kostnaden mäts på lägenhetsnivå och separeras från varmhyran. Förhoppningen är att den nya lagen som innehåller utvidgade bestämmelser om IMD ska hjälpa lägenhetsinnehavare att minska sin energiförbrukning. 

– Det gör hushållen mer medvetna om sin energianvändning, och det är bra både för storleken på energiräkningen och för den gröna omställningen, sa energiminister Khashayar Farmanbar, i ett pressmeddelande när propositionen överlämnades till riksdagen i februari. 

Fastighetsägare kan energieffektivisera

Precis som tidigare är det endast byggnader med sämst energiprestanda som omfattas av IMD värme. I siffror innebär det att flerbostadshus med ett primärenergital över 200 kWh/m2 och år ska installera system som möjliggör individuella mätningar. Ligger fastigheten i Jämtland, Västerbotten eller Norrbottens län är kraven hårdare. Där får primärenergital inte överstiga 180 kWh/m2 och år. 

I stället för att installera system för IMD värme kan fastighetsägare välja att energieffektivisera så att byggnaden undantas från kraven. I vissa fall går det även att visa att det inte är ekonomisk lönsamt eller tekniskt möjligt att genomföra en IMD-installation. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndigheten som hanterar frågor om undantag. 

Nytt 2022

Enligt de nya bestämmelserna om IMD inkluderas ett ovillkorligt krav på IMD tappvarmvatten vid uppförande av nya flerbostadshus. De nya reglerna berör även fjärravläsning, kostnadsfördelning och information om energianvändningen till de boende. 

 – I och med de nya lagkraven ser vi att mätdata och debitering kommer nyttjas ännu mer av våra kunder framöver, säger Amy Andersson produktchef på Momentum Fastighet. Under Mina Sidor kan hyresgäster som har IMD installerat få all nödvändig information om sin energiförbrukning. På så sätt kan de göra aktiva val för att minska sin miljöpåverkan. 

Mer från bloggen

Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Fastighetssystem 3 min

Artificiell intelligens förändrar dialogen i fastighetsbranschen

Det har nog knappast undgått någon att utvecklingen av artificiell intelligens har gjort imponerande framsteg 2023. Forskare och affärsledare vill dra i handbromsen samtidigt som företagen slåss om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Tekniken förutspås förändra samhället på samma sätt som internet en gång gjorde men hur påverkar den dagens fastighetsägare?  

Läs mer
Energiuppföljning 2 min

Gröna hyresavtal – en vinst för fastighetsägare, hyresgäster och miljön

Att göra fastigheter mer hållbara och miljövänliga är inte bara bra för planeten, utan det kan också vara ekonomiskt lönsamt i längden. Ett sätt att bidra till detta är genom att skriva ett grönt hyresavtal för lokaler. 

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Fastighetssystem 3 min

Artificiell intelligens förändrar dialogen i fastighetsbranschen

Det har nog knappast undgått någon att utvecklingen av artificiell intelligens har gjort imponerande framsteg 2023. Forskare och affärsledare vill dra i handbromsen samtidigt som företagen slåss om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Tekniken förutspås förändra samhället på samma sätt som internet en gång gjorde men hur påverkar den dagens fastighetsägare?  

Läs mer
Energiuppföljning 2 min

Gröna hyresavtal – en vinst för fastighetsägare, hyresgäster och miljön

Att göra fastigheter mer hållbara och miljövänliga är inte bara bra för planeten, utan det kan också vara ekonomiskt lönsamt i längden. Ett sätt att bidra till detta är genom att skriva ett grönt hyresavtal för lokaler. 

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.