30 september, 2021


Nu kan du få stöd att energieffektivisera flerbostadshus

Nytt stöd från Boverket

Från den 1:a oktober finns möjlighet att söka det nya stödet för energieffektivisering i flerbostadshus från Boverket. Det går att få stöd för upp till hälften av kostnaden, men åtgärden måste sänka energianvändningen med minst 20%. 

Stödet ges till byggnader med ett primärenergital över 100kWh/m2 och åtgärden måste utföras inom två år. Det gör det extra viktigt att hålla koll på vilka byggnader som uppfyller kriterierna och att de energieffektiviserande åtgärder man gör verkligen ger den beräknade sänkningen i energianvändning.

Vi hoppas att detta kan vara ett steg som leder till att alltfler börjar mäta sin energianvändning mer noggrant för att kunna ta vara på den här typen av stöd. Långsiktig energiuppföljning är grunden för att kunna ta beslut som leder till att effektivisera bostäder, både i form av energianvändning men även andra parametrar. Det nya stödet hoppas vi kan ge fler fastighetsägare möjligheten att fatta mer hållbara beslut. 

Detta är ett välkommet stöd för att underlätta fastighetsägares arbete med energieffektivisering och hållbarhet

Märta Falck, affärsområdeschef på Momentum Energi, ställer sig positivt till det nya stödet och menar att det kan vara viktigt för hållbarhetsarbetet inom branschen. 

–Detta är ett välkommet stöd för att underlätta fastighetsägares arbete med energieffektivisering och hållbarhet. Vi vill stödja fastighetsägare i att kontrollera sin energianvändning och förbättra sin energiprestanda, samtidigt som de sänker sina kostnader.

Vill du veta mer om hur Momentum Energi kan hjälpa dig i din energiuppföljning? Läs mer om hur energiuppföljning kan underlätta för att skapa en mer klimatsmart och hållbar framtid.

Läs mer om stödet för energieffektivisering på Boverkets hemsida.