3 min

IoT tar dina fastigheter in i framtiden

Publicerad 1 okt. 2020
Författare

"Nu har vi byggt en konkret lösning för IoT som dessutom går över systemleverantörsgränserna och sätter kundens behov i fokus. "

Gustav Bouvin

Produktchef, Momentum Fastighet

De flesta människor tänker på IoT, eller Internet of Things, som de uppkopplade enheter som finns i hemmet. Smarta kylskåp, högtalare med röststyrning och sensorstyrd belysning. Men faktum är att de allra flesta IoT-enheterna återfinns i vår infrastruktur. Det har därför stor betydelse för hela digitaliseringen av vårt samhälle och den ekonomiska utvecklingen.

Konceptet IoT (Internet of Things) uppkom redan för tjugo år sedan men är idag hetare än någonsin. Alla pratar om uppkoppling, smarta enheter och realtidsdata. Det finns idag ungefär 31 miljarder uppkopplade IoT-enheter i världen. Och den siffran väntas redan nästa år vara 35 miljarder.

Vad är IoT?

IoT är ett samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd sensor och en internetuppkoppling. Sensorerna samlar och analyserar realtidsdata om sin omgivning och kommunicerar den till andra enheter. Ett tydligt exempel för fastighetsägare är en sensor som känner av en vattenläcka och automatiskt skickar en felanmälan för åtgärd. Ett scenario som i värsta fall kunde gått oupptäckt och orsakat skador för stora värden.

Hur sensorer kan effektivisera fastighetsdrift och underhåll

I fastigheter kan sensorer användas för att mäta temperatur, luftfuktighet, CO2-halter samt förbrukning av el och vatten för att nämna några användningsområden.

Eftersom allting mäts och analyseras i realtid kan man direkt agera på informationen som i exemplet med automatisk felanmälan. Men man har också möjligheten att arbeta prediktivt för att med hjälp av informationen förutse exempelvis framtida underhåll och förbättringar. Man kan även koppla ihop fler än bara en fastighet för mer avancerade dataanalyser och på sikt skapa smartare byggnader.

Optimera energianvändningen och spara både pengar och skona miljön

Förutom att spara tid och sänka kostnader genom automatisering finns också stora vinster att göra på energi, el och vatten.  Byggnader stod redan 2018 för cirka 40% av Europas totala energikonsumtion varav 75 % bedömdes som energiineffektiva.

Det finns naturligtvis en oändlig mängd men ett exempel på hur IoT kan användas är genom att koppla samman sensorer som mäter hur många människor som befinner sig på en yta med sensorer för temperatur och luftfuktighet. På detta sätt kan miljön automatiskt optimeras utifrån användning på ett sätt som annars vore omöjligt.

Automatiserad fastighetsförvaltning

Även om de flesta drifttekniker och fastighetsskötare idag arbetar digitalt genom att man använder mobilen för att registrera besiktningar och läsa av mätare läggs fortfarande mycket tid på att fysiskt ta sig till och från olika fastigheter. Med hjälp av IoT öppnas möjligheten att utföra mer rutinmässiga arbetsuppgifter på distans och istället lägga den tid man är ute i området på mer värdeskapande uppgifter.

Ännu är steget alltså långt till helt IoT-kontrollerade intelligenta byggnader och frågan är om det alls är önskvärt. Även om man kan spara tid och pengar är det omöjligt att ersätta den mänskliga kontakten och den trivsel som skapas genom mänskliga relationer.

Rena funktionskontroller passar bra att optimera med IoT. Tidskrävande arbetsuppgifter eller fastigheter långt bort är de första man som fastighetsägare bör fundera på att optimera.

IoT i praktiken

Möjligheterna är som sagt oändliga men det kan vara svårt att komma igång. Många upplever att startsträckan är lång och kostsam eftersom det saknas tekniska standarder och integrationer måste utvecklas hos flera deltagande parter.

Momentum och två andra stora leverantörer av fastighetssystem i Sverige har därför tillsammans utvecklat en standardiserad och innovativ IoT-lösning riktad specifikt mot fastighetsbranschen.

En standardiserad lösning för sensorstyrd felanmälan

Lösningen består av ett öppet och standardiserat API som är möjligt för andra leverantörer av sensorer och fastighetssystem att använda. APIet följer också den fastAPI-standard som Sveriges Allmännytta tagit fram tillsammans med leverantörerna.

– Vi vill hjälpa fastighetsägare med digitalisering och automatisering av sina fastigheter och har under lång tid förespråkat standard, säger Gustav Bouvin som är produktchef på Momentum. Nu har vi byggt en konkret lösning för IoT som dessutom går över systemleverantörsgränserna och sätter kundens behov i fokus.

IoT handlar helt enkelt om att objekt kan ansluta och kommunicera direkt med varandra utan mänskliga mellanhänder. Det öppnar upp för automatisering av en mängd områden vilket i sin tur kan spara kostnader och tid. Genom att automatisera tidsödande och rutinmässiga arbetsuppgifter kan den frigjorda tiden ägnas mer åt viktiga uppgifter som att skapa trivsel och ge extra service på andra områden där människan inte kan ersättas.

Vill du veta mer om fördelarna med IoT eller är du nyfiken på hur ni kan komma igång?

Kontakta kundansvarig Tomas Sjögren (tomas.sjogren@momentum.se) eller Robert Wikblom (robert.wikblom@momentum.se) så berättar de mer om vår lösning och vad du behöver för att komma igång med IoT.

Mer från bloggen

Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.