3 min

Integrationer skapar möjligheter – men välj rätt teknik

Publicerad 27 maj 2020
Författare

"Många drömmer om en värld där system kan kopplas samman som moduler i ett större system och där data flödar fritt. Moderna API:er är en viktig nyckel men det är också viktigt att bygga lösningar som är hållbara för framtiden. "

I första delen av vår bloggserie om integrationer berättade vi om hur branschstandarden fastAPI kan användas för att koppla samman olika digitala system. Nu reder vi ut begreppen kring de vanligaste tekniker som används vid integrationer så att du och din IT-chef pratar samma språk.

Integrationer nyckeln för att lyckas med digitalisering

Att digitaliseringen av fastighetsbranschen tagit rejäl fart under de senaste åren är till stor del drivet av att man nu ser tydliga effektivitetsvinster i form av minskade kostnader, bättre service och ökad hållbarhet. Dessa resultat kommer i sin tur ofta som en följd av att tidskrävande manuella processer automatiseras.

Öppna system som delar data med varandra

För att fastighetsägare ska kunna utnyttja möjligheterna med digitalisering behöver olika system och molntjänster kunna dela information med varandra. Fastighetssystemet hanterar exempelvis processer kring fastighetsförvaltning, hyresadministration och kundkommunikation. Systemet lagrar också mycket av fastighetsägarens viktigaste data. Det behöver därför vara öppet för att kommunicera med ekonomisystem, webbplatser och andra digitala lösningar.

För att det ska fungera behövs säkra och stabila integrationslösningar som gör att data både kan hämtas och skickas tillbaka in i fastighetssystemet.

Vilka tekniker finns det?

När man pratar om integrationer idag nämns ofta olika typer av API:er. Inte minst nämns ofta begreppet webb-API för att beskriva enkla och snabba integrationer som kan byggas av vem som helst mot vilket system som helst. Men en integration kan likaväl bygga på att systemen utbyter enkla textfiler eller att en fråga skickas in till ett annat systems databas. Vi reder ut vilka tekniker som finns och hur de fungerar.

Kommunikation maskin-till-maskin med hjälp av API:er

Vi börjar med integrationer som sker med hjälp av API:er. API står för Application Programming Interface och används för att program och system ska kunna prata med varandra ”maskin-till-maskin”. Begreppet ”öppet API” är ett API som kan användas av vem som helst (med rättigheter) utanför ditt system för att hämta eller uppdatera information.

Om API:et använder sig av ett webbprotokoll kallas det för ett webb-API. Detta brukar ibland även slarvigt kallas REST-API beroende på vilken metod som använts men är egentligen inte synonymt.

När system vill utbyta information snabbt, exempelvis vid en tvättstugebokning, krävs realtidsintegrationer där systemen pratar direkt med varann. Då är en API-integration att föredra eftersom det är snabbt och enkelt, maskin-till-maskin.

Enkelt med standardiserade filformat

En annan vanlig typ av integration är export och import av textfiler i standardformat mellan system. Filintegrationer lämpar sig när det inte krävs snabba överföringar av data. Ett vanligt exempel är integrationer mot ekonomisystem eller inkasso där det räcker med att data skickas en gång per dygn. SIE är en filstandard som används av de flesta ekonomisystem som finns idag vilket har gjort integration mellan systemen enkel och kostnadseffektiv.

Databasintegrationer på utdöende

Att skriva SQL-frågor mot en databas var ett vanligt sätt att integrera system före molntjänsternas tid. Både programmet och databasen driftades av varje företag och integrationer mot tredjepartsverktyg byggdes direkt mot databasen. Att skriva direkt in i en databas är dock riskfyllt och kommer på sikt försvinna då alltfler system blir molnbaserade.

Drömmen om en uppkopplad värld

Många drömmer om en värld där system kan kopplas samman som moduler i ett större system och där data flödar fritt. Moderna API:er är en viktig nyckel men det är också viktigt att bygga lösningar som är hållbara för framtiden. Branscher behöver titta på gemensamma problem och skapa standardlösningar som kan underhållas och som inte skapar låsningar eller ökade kostnader på sikt.

Integrationer kommer alltid medföra vissa begränsningar. Anpassade integrationer som överför mängder av data åt båda håll riskerar att bli dyra och svåra att förvalta. Standardintegrationer kommer aldrig att innehålla allt – du kommer troligtvis alltid att bli tvungen att kompromissa.

Gör därför din analys och se om det finns något du kan förändra i arbetssätt hellre än att bygga anpassade tekniska lösningar.

Vill du veta mer om hur vi löser integrationer för våra kunder?

På Momentum jobbar vi för att våra system ska vara enkla att integrera med. Vi har förstått att automatisering och effektivisering är framtiden, och för det krävs integrationer. Vi erbjuder både en mängd färdiga standardintegrationer och olika typer av API:er beroende på vilken typ av system och tjänster som ska integreras med fastighetssystemet. Läs mer om alla möjligheter här.

Mer från bloggen

Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.