2 min

Gröna hyresavtal - en vinst för fastighetsägare, hyresgäster och miljön

Publicerad 27 apr. 2023
Författare

"Förhoppningen med gröna avtal är att det ska underlätta för både förvaltare och hyresgäster som vill bidra till att framtida miljömål kan uppfyllas. "

Att göra fastigheter mer hållbara och miljövänliga är inte bara bra för planeten, utan det kan också vara ekonomiskt lönsamt i längden. Ett sätt att bidra till detta är genom att skriva ett grönt hyresavtal för lokaler. 

Branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige har tillsammans med fastighetsbolag, organisationer inom fastighetsbranschen och myndigheter tagit fram ett ”grönt hyresavtal” som består av en så kallad grön bilaga som adderas till huvudavtalet.  

Redan 2012 kom första versionen av det gröna hyresavtalet, men för några månader sedan släpptes en ny version där innehållet kring återbruk, avfallshantering och mobilitet hade skärpts. I den moderniserade versionen betonas också vikten av att utbyta information mellan hyresgäst och fastighetsägare. 

Lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan 

Ett grönt hyresavtal är ett lokalhyresavtal som innebär att både fastighetsägare och hyresgäster åtar sig att minska sin miljöpåverkan. Genom att införa vissa miljöförbättrande åtgärder i fastigheten kan både fastighetsägaren och hyresgästerna dra nytta av lägre energikostnader och en minskad miljöpåverkan. Fastighetsägaren kan också få ett försprång på marknaden genom att attrahera hyresgäster som är intresserade av att bidra till en mer hållbar miljö. 

Hårdare krav från EU i framtiden 

Fastighetssektorn står för en betydande del av EU:s totala klimatpåverkan genom energiförbrukning och utsläpp från byggmaterial och avfallshantering. I mars 2023 röstade en liten majoritet av Europaparlamentet för att fastighetssektorn ska vara klimatneutral till 2050. Detta är en ambitiös målsättning som skulle ha en stor positiv effekt på klimatet.    

Förhoppningen med gröna avtal är att det ska underlätta för både förvaltare och hyresgäster som vill bidra till att framtida miljömål kan uppfyllas.   

Börja energieffektivisera idag  

Momentum Energi samlar in och strukturerar kvalitetssäkrad energidata från alla typer av datakällor. Det ger fastighetsägare inte bara en detaljerad överblick över sina fastigheters energiförbrukning, utan också möjlighet att identifiera energitjuvar. På så sätt blir det enklare att minska fastigheternas koldioxidavtryck vilket stödjer den gröna energiomställningen. 

Besluta om avtalspunkter

När ett grönt hyresavtal skapas tar hyresvärden fram skriftlig information om hur hyresgästen kan minska lokalens och fastighetens miljöpåverkan under hyresförhållandet. 

Informationen ska minst innehålla punkter om: 

  • Avfallshantering och återvinning från hyresgästens verksamhet 
  • Energieffektiv användning av lokalen 
  • Funktionalitet för inomhusklimat t ex solavskärmning och ventilation 
  • Lösningar som bidrar till en resurseffektiv användning av ytor och andra faciliteter t ex samnyttjande av mötesrum och omklädningsrum 
  • Bevarande och minimering av ombyggnationer 
  • Återbruk, materialval och avfallshantering i samband med underhåll och ombyggnationer 
  • Gröna transporter och mobilitet 

Mer från bloggen

Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.