12 september, 2019


Bostadsbolaget minskade sina energikostnader med 900 000 kronor per år

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag med drygt 400 fastigheter. Genom analys av energidata och smarta åtgärder har man sparat in ungefär 900 0000 kronor årligen. Dessutom håller man på att ställa om från manuell till digital mätinsamling och analys.

Leo Lingvide är energicontroller och har hand om energiuppföljning av alla Stockholmshems drygt 400 fastigheter. Han är utbildad energiingenjör i grunden och tycker data är både roligt och spännande.

– Det är viktigt att analysera energidata för att veta var man ska göra insatser och vilka fastigheter man behöver fokusera på. Under året har vi jobbat mycket med fasta kostnader på el och vatten, säger Leo Lingvide. Vi har sparat ungefär 900 000 kronor på de åtgärder vi gjort med väldigt låg investeringskostnad. Och det är en besparing som sker årligen, det är inte en engångssiffra.

Så det är ju hyfsat enkelt, man måste bara göra analysen.

Stockholmshem har cirka 400 mätare som man läser av manuellt och lika många som läses in automatiskt. Därtill kommer alla leverantörsmätare som kommer in automatiskt i systemet. Cirka 80% av fastigheterna är i dagsläget uppkopplade mot Stockholmshems styr- och övervakningssystem och målet är att man ska vara av med alla manuella inläsningar år 2022.

– Det är mycket tid som går åt bara till att åka runt och läsa av mätare i fastigheter. Även om teknikerna åker ut på ronderingar så tar avläsningen fokus från det viktiga arbetet, säger Leo.

Detsamma gäller alla de manuella kontroller och kvalitetssäkring av data som sker idag. Leo tror att AI (artificiell intelligens) och automatisering kommer att göra mycket för att underlätta hans arbete.

– Genom att automatisera kvalitetskontroller och inläsningar slipper jag tänka ”stämmer de här siffrorna verkligen”. Det gör mitt jobb mycket lättare och gör att jag kan fokusera på rätt saker.

Stockholmshems målsättning styrs av Miljöprogrammet som kommer från Stockholms stad. Det finns också siffror från Energimyndigheten som man kan använda men eftersom Stockholmshem är en så pass stor aktör räcker det att göra jämförelser i sitt eget bestånd för att veta vad som är bra och dåligt.

Intervju

Leos 5 bästa tips för att spara energi och pengar

  1. Se till att få kontroll över vilka fastigheter det är som du ska göra insatser på och lägg upp en plan för vilka åtgärder som behöver göras.
  2. Samla all din statistik på ett och samma ställe för att få kontroll på den. Då kan du göra jämförelser mellan dina olika fastigheter och med andra fastighetsförvaltare och se vad som är rimligt.
  3. När du har all energidata, börja med att se över de lätta sakerna med låg investeringskostnad först. Till exempel kan du se över dina tariffer och att du har rätt säkringsabonnemang.
  4. Begär ut timdata för alla dina elanläggningar så kan du på ett ganska övergripande sätt se om du ligger rätt på säkringsstorlek.
  5. Se över din leverantörs tariffer vad gäller vatten och fjärrvärme. Det finns möjligheter att spara på fasta kostnader där också, bara genom att göra andra val än standardvalen.

Hur lyckades Stockholmshem spara hela 900 000 kronor årligen?

– Vi har säkrat ner ett antal elabonnemang vilket gett en besparing på ungefär 150 000 kr per år. Vi har också sett över och bytt olika tariffer vilket sparar in 350 000 kr per år, dessutom med noll kronor i investeringskostnader, säger Leo Lingvide. Slutligen har vi bytt nyttoavgift på fyra av våra anläggningars vattenabonnemang och sparar cirka 400 000 kronor per år på det.

– Så det är ju hyfsat enkelt, man måste bara göra analysen, avslutar Leo.

Länk till Energiuppföljningssystem

 

Foto: Bengt Alm