3 min

Att mäta är att veta - Kopparstaden om ekologisk hållbarhet

Publicerad 27 nov. 2020
Författare

"Med tanke på Internet of Things och det smarta hemmet kommer vi över tid att vara helt uppkopplade. Så vi behöver bryta ner vår data. "

Susanna Karlevill

VD på Kopparstaden

Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden, höll en uppskattad dragning på Momentums Kunddagar 2020 kring hur bolaget arbetar med ekologisk hållbarhet. Kopparstaden är ett av medlemsföretagen i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ och har som mål att minska energiförbrukningen med 30% samt bli helt fossilfria senast 2030.

Hållbarhet har tre sidor och kan ses ur ekologiskt, socialt eller ekonomiskt perspektiv. Det är därför viktigt att se till helheten när man gör förändringar, så att man bibehåller en balans.

Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ

Fastighetsägare har ett stort ansvar inom energiförbrukning. Man värmer upp och driver befintliga bostäder, man bygger nytt, renoverar och bygger om. Man ansvarar för ett stort antal transporter, både egna och leverantörers, och slutligen har man ett visst ansvar för hyresgästernas miljöpåverkan.

Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ adresserar alla tre perspektiven genom de mål man satt. Att minska energiförbrukningen och bli fossilfria, ställa klimatkrav på leverantörer och entreprenörer och att man ska ha ett klimatsmart boende.

Långsiktiga klimatmål kräver bra mätmetoder

Att minska energiförbrukningen med 30% och bli fossilfria är tuffa utmaningar. Grunden för att kunna göra de förändringar som krävs är man först inventerar för att säkra att man mäter rätt saker och att all indata är korrekt.

Fastighetsägare mäter oftast energiförbrukning i kilowattimmar per kvadratmeter (kWh/kvm). När Kopparstaden tittar bakåt ser man att förbrukningen går stadigt neråt sett till helheten. Men vilken upplösning av data vill man ha? Vad är meningsfullt att se för att man ska göra rätt åtgärder?

Kopparstaden har valt att borra längre ner i detaljerna och skapa fler undercentraler, där all mätning sker, istället för att se till enbart helheten.

– Med tanke på Internet of Things och det smarta hemmet kommer vi över tid att vara helt uppkopplade, säger Susanna. Så vi behöver bryta ner vår data.

Det är viktigt att hela tiden mäta för att kunna arbeta med avvikelser och förbättringar. Här är det en fördel när man kan samarbeta med sin systemleverantör för att tillsammans ta detta till nya nivåer.

Med tanke på Internet of Things och det smarta hemmet kommer vi över tid att vara helt uppkopplade, säger Susanna. Så vi behöver bryta ner vår data.

Experimentet – åstadkommer du det du vill med förändringarna?

Kopparstaden drabbades av en brand i ett av sina hus och vid återuppbyggnaden bestämde man sig för att starta ett experiment. Man byggde upp huset i samma stil men bytte fönster, isolerade väggar och tak samt installerade värmepump. Man såg också till att huset fick sin egen undercentral för att ha full koll på all data. Detta gjorde att man kunde jämföra mot de befintliga likvärdiga husen bredvid och utvärdera resultaten. Målet för experimentet – att minska den köpta energin med 50%.

För att få ytterligare data bytte man från frånluftsventilation till FTX-ventilation i ett annat hus och i ett tredje bytte man endast fönster från 2-glas till 3-glas.

Vad blev resultaten när man jämförde energianvändningen i de tre husen?

I huset där man gjort de största förändringarna lyckades man överträffa målet, energianvändningen minskade med 51%. Däremot ökade koldioxidutsläppet med 8% då värmepumpen gjorde att man var tvungen att kombinera el och fjärrvärme vilket sammantaget har en högre emissionsfaktor. Ekonomiskt blev det också det överlägset dyraste alternativet.

I huset där man enbart bytte fönster minskade den köpte energin med bara 11% men det visade sig vara det mest miljövänliga och mest ekonomiska alternativet. Det är alltså viktigt att se till mer än kWh/kvm när man gör insatser för att se den fulla bilden.

IMD minskar förbrukningen och är hållbart över tid

Kopparstaden har idag utrustat hälften av sina lägenheter med mätare för att kunna mäta och debitera varje hyresgäst för vattenkostnaden i utbyte mot lägre hyra. Trenden är tydlig, vattenförbrukningen minskar då hyresgästen själv betalar, dessutom håller det i sig över tid. Som mest har man sett en minskad förbrukning på 50% i ett område.

Kroka arm med ditt lokala energibolag

Kopparstaden köper fjärrvärme från Falu Energi & Vatten som primär värme till sina bostäder. Två fastigheter värms däremot med sekundär värme, eller returvärme, i alla radiatorer. Det är ett miljösmart alternativ men också bra för energibolaget då det svalare returvattnet skapar en bättre verkningsgrad för att producera el. En riktigt bra win-win-situation för båda då Kopparstaden dessutom får rabatt på sina energipriser.

Fossilfria senast 2030

Kopparstaden stängde den sista oljepannan 2010 så där har man lyckats. Men i fordonsflottan är ännu endast 20% elbilar och resten drivs med bensin eller diesel. För att hålla koll på vilken påverkan detta har på koldioxidavtrycket kan Kopparstaden med Momentum Energis hjälp lägga in mätvärden i form av antal körda mil och få det automatiskt omräknat till koldioxid. Att mäta är att veta.

Klimatkrav som en del i upphandlingar

Vid alla nybyggen, renoveringar och andra projekt tittar Kopparstaden på vilken miljöpåverkan varje upphandling har. Just nu har man definierat tre nivåer där den lägsta är att leverantören har ett systematiskt miljöarbete till den högsta som innebär att som leverantör bidrar till att skapa värde för ekologisk hållbarhet, exempelvis att man har en 100% fossilfri fordonsflotta.

Här är det viktigt att hitta en balans så att man inte ställer så höga krav att mindre leverantörer inte kan konkurrera. Det är också komplext att sätta ett värde på detta i pengar. Än så länge är detta ett “work-in-progress” men möjligheterna på området är många.

Att bygga nytt som håller i generationer

Vid nyproduktion har bostadsbolag ett stort ansvar, inte bara för själva byggnaderna utan också för den förvaltning som ska pågå under många år. När man gör rätt bygger man hus som håller för många generationer. Gör man fel kommer man att få betala längre fram.

Under 2021 kommer en doktorand från Future Proof Cities att att finnas på plats hos Kopparstaden. Projekt Furiren är under projektering och är ett område helt byggt i trä. Men även här kommer man att göra ett experiment. Ett av två identiska hus kommer att byggas i betong för att man om fem år ska kunna jämföra data.

5 framgångsfaktorer

✔ Hitta ert VARFÖR i ekologisk hållbarhet
✔ Mät och reagera på resultatet
✔
Gör en analys av hela livscykeln, inklusive kostnader
✔
Ta små steg mot hållbarhet men gör det kontinuerligt
✔
Samarbeta! Med systemleverantörer, energibolag, lokala initiativ

Mer från bloggen

Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.