3 min

Allt det viktiga från Allmännyttans klimat- och energikonferens

Publicerad 25 nov. 2019
Författare

"Teknologi som utvecklas exponentiellt kan vara en nyckel till att lösa klimatfrågan.  "

Klimat- och Energikicken, en konferens anordnad av Sveriges Allmännytta, har just avslutats. Momentums expert på energianalys Jonny Thor sammanfattar två intensiva dagar med föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyten. De två stora fokusområdena på konferensen var effektbristen i våra el- och fjärrvärmenät samt den klimatutmaning som hela samhället står inför.

Allmännyttan har dragit igång Klimatinitiativet, ett gemensamt upprop med målet att de bolag som går med ska vara fossilfria och minska energianvändningen med 30% till år 2030. Ett ambitiöst men inte orimligt mål. Flera fastighetsägare som deltar i initiativet har inlett omställningen och bland annat bytt till elbilar för förvaltningen, miljödiesel i arbetsmaskiner och investerat i robotgräsklippare.  

I dag är effektbristen ett faktum i stora delar av landet. Effektbrist uppstår när efterfrågan på el en viss tidpunkt är större än utbudet. Som en direkt följd av effektbristen justerar nätbolagen sina taxemodeller mot att en allt större andel av kostnaden baseras på effektuttaget, det vill säga hur mycket effekt som tas ut vid en viss tidpunktDet totala effektuttaget i Sverige är till exempel mycket högre en kall vinterdag än en het sommardag men variationen är också stor mellan olika tider på dygnet. Det gör att utöver ren energieffektivisering behöver fastighetsägare även se över hur de kan hålla nere effektuttaget över dygnet, månaden och året.  

Fler intressanta lösningar börjar dyka upp, som exempelvis solceller, batterilager, spillvattenvärmeväxlare, effektstyrning och prognosstyrning.

För båda utmaningarna, att sänka effektuttaget och att minska klimatpåverkan, finns redan många goda exempel ute hos Allmännyttans medlemsbolagFlera intressanta lösningar börjar dyka upp, som exempelvis solceller, batterilager, spillvattenvärmeväxlare, effektstyrning och prognosstyrning.

Mari-Louise Perssonenergistrateg på Riksbyggen, berättade om Brf Viva i Göteborg som ett exempel på hur bergvärme och fjärrvärme kan kombineras med solceller och batterilager i ett nybyggt flerfamiljshus. De har skapat ett unikt system där energi från solceller lagras i begagnade elbussbatterier vilket i sin tur skapar flexibilitet i energianvändningen och fastigheternas effekttoppar kapas. Ett konkret exempel på hur framtidens energisystem i byggnader kan komma att se ut.

Under konferensen diskuterades även värmelagring i byggnader där energibolagen inom vissa ramar kan komma in och styra byggnadens värmekurva genom fjärrvärmenätet. Eftersom både allmännyttan och många av värmeverken är kommunalägda finns viljan att arbeta tillsammans. Mårten Danckwardt-Lillieström på Stångåstaden i Linköping berättar om hur man har påbörjat ett sådant samarbete tillsammans med Tekniska VerkenStångåstaden har i det fallet satt ramar och gränsvärden som Tekniska Verken måste hålla sig inom för att garantera hyresgästerna ett gott inomhusklimat. 

Även Boverket var på plats på konferensen och presenterade några förändringar som kommer att ske i Boverkets byggregler (BBR). Många förändringar baseras på beslut från EU. Ett hett ämne, där många i Sverige varit motståndare, är individuell mätning och debitering (IMD) på värme. Nu kommer detta som ett generellt krav i både befintligt bestånd och nyproduktion, men det finns många undantag som kan göra att man i praktiken inte behöver införa IMD på värme. Det är därför viktigt som fastighetsägare att man sätter sig in i regelverket innan man genomför investeringar.

Slutligen presenterades vinnaren av Allmännyttans Hållbarhetspris som delas ut vart annat år. De nominerade var AB Eidar, Uppsalahem och Östersundshem. Segern gick till slut till Östersundshem, bland annat för bygget av en av landets största solcellsparker. Det var tre starka kandidater som nominerats till priset och i ett kommande inlägg på bloggen berättar Momentums kund AB Eidar hur man genom långsiktighet, tydliga målsättningar och interna processer har blivit ett av Sveriges första fossilfria bostadsbolag. 

 I media hörs ofta uttrycket ”klimatkris och man kan ibland få uppfattningen att det redan är för sent att agera. Rebecka Carlsson, som kallar sig entreprenör inom hållbarhetavslutade konferensen med ett inspirerande föredrag om hur teknologi som utvecklas exponentiellt kan vara en nyckel till att lösa klimatfrågan. Det tycker jag ger hopp om framtiden och motivation för att fortsätta klimatarbetet.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan ta kontroll över er energidata? Läs mer eller boka en demo av vårt energiuppföljningssystem med en av våra experter.

 

Mer från bloggen

Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer
Digitalisering 3 min

AI fortsätter accelerera – fastighetsbranschen halkar efter

För drygt ett år sen konstaterade vi att AI stod högt på agendan hos fastighetsägare och att företagen slogs om att vara först med att få ut nya tillämpningar. Nu visar en rapport att fastighetsbranschen halkat efter när det gäller AI-investeringar.

Läs mer
Fastighetssystem 2 min

Rekordsnabbt införande när Förbo bytte till Fastighet Uthyrning

Med omkring 6 000 lägenheter fördelade i göteborgsregionen och en bostadskö på hela 127 000 personer är uthyrningen en central del av Förbos verksamhet.

Läs mer
Alban Fetahu
Fastighetssystem 3 min

Enkelhet viktigt när Höörs Fastighets AB valde att bli pilotkunder

Tillväxten är stor i det lilla skånska bysamhället Höör. Med cirka 55 fastigheter att förvalta och pågående byggnadsverksamhet för att stödja den växande befolkningen i kommunen har Alban Fetahu och hans kollegor på Höörs Fastighet AB sällan en lugn stund. 

Läs mer

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill ha en genomgång av Momentum är du alltid välkommen att höra av dig.