Avtalsbilagor

Förutsättningar Tredjepartsleverantörer

Detta avtal gäller för köp av affärsinformation mellan Creditsafe i Sverige AB och kund.

Till PDF

Tech Sverige IT-tjänster Allmänna bestämmelser

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas på avtal om IT-relaterade tjänster.

Till PDF

Tech Sverige Molntjänster Allmänna bestämmelser

Dessa allmänna bestämmelser gäller när leverantören erbjuder en standardiserad och varaktig Internetbaserad tjänst.

Till PDF