Prismodell

Vad kostar Momentum Fastighet?

Prissättningen baseras på antal hyresobjekt och/eller förvaltad lokalyta (kvm). Antal användare, uppgraderingar etc ingår i den månatliga SaaS-avgiften.

Den största delen av funktionaliteten ingår i plattformen. Till det finns ett antal tilläggsprodukter som även i sin tur prissätts utifrån ovanstående.

Användarlicenser- blir det samma kostnad per licens i Momentum Fastighet som i Xpand?

Ni har fritt antal användare i Momentum Fastighet. Prissättningen baseras på antal hyresobjekt och/eller förvaltad lokalyta (kvm).