Program Utvecklingsråd 2018

Onsdag 7 mars


 

Gemensamma hålltider

 • 09:00 - 10:00 Samling & ankomstfika
 • 10:00 - 11:00 Introduktion
 • 12:00 - 13:00 Gemensam lunch
 • 15:00 - 15:30 Eftermiddagsfika
 • 19:00 - Fördrink & middag 

 

Ekonomisk Förvaltning

 • 11:00 - 12:00 GDPR
 • 13:00 - 15:00 Avstämningsrapporter PM5
 • 15:00 - 17:00 Fastighetsskatt PM5

 

Marknadssystem

 • 11:00 - 12:00 GDPR
 • 13:00 - 14:00 Säljsidor
 • 14:00 - 17:00 Vidareutveckling tjänster: Kommunikation & funktion mot kund

 

Boplats

 • 11:00 - 12:00 GDPR
 • 13:00 - 15:00 Betalningar
 • 15:00 - 17:00 Lägenhetssnabben

Teknisk Förvaltning

 • 11:00 - 12:00 GDPR
 • 13:00 - 14:00 Portal PM5
 • 14:00 - 17:00 BI PM5

 

 

Energiuppföljning

 • 11:00 - 12:00 GDPR
 • 13:00 - 17:00 Larm & Realtidsvärden

Torsdag 8 mars


 

Gemensamma hålltider

 • 07:00 - 08:45 Frukost
 • 10:30 - 10:45 Fikapaus
 • 12:00 - 13:00 Lunch & hemfärd  
 Ekonomisk Förvaltning

 • 09:00 - 10:00 Fastighetsskatt PM5
 • 10:00 - 11:00 Standardrapporter PM4
 • 11:00 - 12:00 Genomgång av utvecklingsplan

Marknadssystem

 • 09:00 - 10:00 Konfiguration av marknadssystem
 • 10:00 - 11:00 Erfarenhetsutbyte
 • 11:00 - 12:00 Genomgång av utvecklingsplan

Energiuppföjning

 • 09:00 - 11:00 Larm & Realtidsvärden
 • 11:00 - 12:00 Genomgång av utvecklingsplan

Teknisk Förvaltning

 • 09:00 - 11:00 Underhållsplanering
 • 11:00 - 12:00 Genomgång av utvecklingsplan


  

Boplats

 • 09:00 - 11:00 Projekthantering
 • 11:00 - 12:00 Genomgång av utvecklingsplan