Tjänster


Fastighetssystemet

Momentums konsulter har lång erfarenhet av att arbeta i skärningen mellan verksamhet och teknik. Många har en bakgrund från fastighetsbolag och är väl insatta i de utmaningar våra kunder möter. Med hjälp av Momentums systemstöd hittar vi innovativa lösningar på våra kunders utmaningar och möjligheter.

 

Energiuppföljningssystemet

Individuell mätning och debitering, avläsningsapp, larm, behörighetsstyrda dashboards och automatisk import är bara ett urval av funktionaliteten i Momentum RC. I senaste versionen av systemet har vi dessutom valt att lägga ett särskilt fokus på användarvänlighet. Vår erfarenhet visar nämligen att ett system som används är ett system som skapar värde.

 

Vill ni veta mer om vad vi kan hjälpa till med? 

Kontakt

Vi har djup kunskap och förståelse för våra kunders verksamhet

Gustav, Konsultchef och Produktägare