Entreprenörsportal

EP
EP

Förenkla för era leverantörer

Med Momentums entreprenörsportal uppnås en effektivare hantering av ärenden som tilldelas externa utförare. Istället för mail och papper tar entreprenören emot sina ärenden direkt i sin smarttelefon, surfplatta eller pc. Detta medför en större kontroll över vilken status ärenden befinner sig i, om arbeten avstannat, eller vilka ärenden som är utförda.

  • Arbeta mobilt
  • Processorienterat arbetssätt
  • Notifieringar
  • Webbbaserat