Komponentbaserad hyra

KH
KH

Stöd för alla hyresmodeller

Med den komponentbaserade hyressättningen i fastighetssystemet Momentum PM väljer ni själva hur hyran sätts. Indexklausuler, omsättningshyra, rabatter och andra metoder för hyressättning stöds genom vår flexibla funktion för komponentbaserad hyra. 

  • Omsättningshyra
  • Indexklausuler
  • Tidsstyrda rabatter