Automatiska aviseringar

AA
AA

Sluta avisera!

I fastighetssystemet Momentum PM görs inga separata körningar av aviseringar. Aviseringar slår istället automatiskt igenom när en förändring har gjorts. Man väljer sedan själv när och hur avin ska gå ut, exempelvis som e-faktura, email eller post.