Business intelligence


Visualisera och gå på djupet
- förbättra verksamheten genom analys

Dra slutsatser av egen data och få kontroll över verksamheten med det webbaserade beslutstödet Momentum BI. Individanpassade dashboards ger snabb överblick, detaljerade rapporter med filtrering och drill-down ger djupare insikter.

Saknar ni någon information? Ring, maila eller boka en webbdemo! 

Kontakta oss Jag vill se systemet!

Utvalda funktioner business intelligence

AS

Analys och simulering

Utnyttja kraften i beslutstödet

RA

Rapporter

Filtrera och dela egna rapporter

DI

Display

Publicera rapporter och dashboards

DB

Dashboards

Personligt anpassade dashboards