Sekretesspolicy Momentum ID


Appen Momentum ID används för att komma åt skyddade personuppgifter, låsa upp krypterad data, signera uppdrag och logga in mot Momentums system. Vi vill ge dig full insyn i hur vi använder informationen som behandlas när du använder vår app.

Vår sekretesspolicy förklarar följande:

  • Vilken information Momentum och anslutet bolag samlar in och varför
  • Hur Momentum och anslutet bolag använder informationen i fråga

Informationen vi samlar in

När appen installeras kontaktas Momentums system för att hämta konfigurationsinformation om vilket system användaren ska anslutas till (det anslutna bolagets system). Ingen personuppgift om användaren lämnas till Momentum, dock loggar Momentums system enhetens IP-adress. Informationen som samlas in används endast för drift och felsökning. Efter detta steg överförs ingen ytterligare information till Momentums system.

När installationen är klar hämtas personuppgifter om användaren till enheten från det anslutna bolagets system. För- och efternamn samt krypteringsnycklar lagras på enheten och dessa uppgifter kan kopplas till en fysisk person. Genom att spara och visa användarens personuppgifter, i form av för- och efternamn och enhetens unika id, har vi möjlighet att lägga till ytterligare ett lager säkerhet genom att den inloggade personen tydligt ser att den är inloggad på mobilen. Vid delning av information görs detta genom att du kontrollerar enhets-id på den andra personens enhet.

Vi samlar och lagrar information på två sätt:

  • Logginformation

    Som ett led i vår säkerhetspolicy loggas anrop mot anslutet bolag i det anslutna bolagets system. Vid användning av applikationen loggas klockslag, enhetens IP-adress, användarnamn och uppdragssignaturer hos anslutet bolag. Uppdragssignaturen kan användas för att bevisa att just din enhet har signerat ett visst uppdrag. Loggning sker i samband med att skyddade personuppgifter hämtas, krypterad data låses upp, osv. Loggen kan hämtas och visas av användare i systemet för att möjliggöra granskning av informationsspridning för främst skyddade personuppgifter. Avsikten är att skydda tredje part, alltså den personliga integriteten för de personer vars personuppgifter behandlas.

  • Lokal lagring

    Användarens användarnamn, för- och efternamn hämtas från det anslutna bolagets system som enheten kopplas mot. Dessa uppgifter sparas lokalt i din enhet och är endast direkt tillgängliga för Momentum ID-appen. Momentum ID-appen lämnar inte ut informationen till andra appar, system eller Momentum (tredje part) förutom det anslutna bolagets system. Information överförs endast till det anslutna bolagets system när applikationen används.

Så här används informationen vi samlar in

Den information som samlas in och lagras används uteslutande för att säkerställa användarnas integritet, integritet mot de personerna vars personuppgifter behandlas (tredje part) samt tillse att en övergripande säkerhetspolicy i våra tjänster och system följs. Användaren kan se att den är inloggad som sig själv för att kunna kontrollera sitt id mot det anslutna systemet, se enhetens identitet för att säkert kunna dela information med annan enhet. Loggning av IP-adresser och signaturer existerar för att kunna se vad som har hänt bakåt i tiden. Information vi samlar in och lagrar distribueras aldrig till tredje part.