Policy för cookies


Vi använder oss av cookies på våra webbsidor för att samla in statistik och för att anpassa användarupplevelsen. Genom att använda våra webbsidor samtycker du till användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy. Vi använder även Google Analytics för att analysera användningen av våra webbsidor.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som skickas av webbservrar till webbläsare och lagras på din dator. Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Det hela gör det möjligt för en webbserver att identifiera och spåra webbläsare. Det finns två huvudsakliga typer av cookies: sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies försvinner från din dator när du stänger din webbläsare, medan permanenta cookies lagras på datorn tills de tas bort manuellt, eller tills de nått sitt utgångsdatum.

Vad är Google Analytics?

Google Analytics genererar statistik och annan information om webbsidebesök med hjälp av cookies som lagras på användarens dator. Informationen som genereras i samband med våra webbsidor används för att skapa rapporter om beteende vid besök på webbsidan. Google sparar och använder data. Googles sekretesspolicy hittar du på: http://www.google.com/privacypolicy.html

Kontaktinformation

Har du en fråga om sekretess, GDPR eller liknande frågor är du välkommen att kontakta oss.

Hantering & behandling av personuppgifter 


För oss på Momentum är det lika självklart att skydda din personliga integritet och dina personuppgifter som att utveckla marknadsledande system. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och särskilt din rätt till skydd av dessa.

För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018. Vår nya policy förstärker skyddet av din personliga integritet och beskriver hur vi som företag samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vår uppdaterade integritetspolicy finner ni under "Om oss" i huvudmenyn, eller via länk ovan.

Har du en fråga om sekretess, GDPR eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om vår uppdaterade integritetspolicy här

Dataskyddsombud


 

 

 

 

Dataskyddsombudets uppgifter
a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskydds¬ bestämmelser.
b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.
c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35.
d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor.