Cookiepolicy

Vi använder oss av cookies på våra webbsidor för att samla in statistik och för att anpassa användarupplevelsen. Detta gör vi för att kunna för att förbättra din upplevelse med oss. Denna cookiepolicy förklarar hur vi använder cookies och din möjlighet att välja hur de ska användas. Se även vår integritetspolicy vad gäller hantering av dina personuppgifter.

Vad är Cookies?

Cookies är små textfiler som används för att kunna komma ihåg aktivitet från besökare av webbplatser. Cookies är idag helt nödvändigt för att webbplatser ska kunna ha bra funktionalitet. Cookies kan t.ex. användas för att komma ihåg dina val på webbplatsen, övervaka hur du använder webbplatsen för statistik eller att anpassa marknadsföring till dig. Dessa textfiler skickas från webbplatsens webbserver och sparas i din webbläsares mapp på datorn. Du kan enkelt radera dessa cookies när du vill, se i så fall inställningar på din webbläsare.

Typer av cookies

Vi använder flera olika typer av cookies på vår webbplats. För vissa typer av cookies behöver vi ditt samtycke innan de kan användas.

Nödvändiga cookies (Session Cookies)
Dessa cookies är nödvändiga för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska fungera och kommer därför alltid att vara aktiverade. De används på denna webbplats för att t.ex. komma ihåg att du har accepterat cookies. Kräver inget samtycke enligt dataskyddslagstiftning.

Statistikcookies
Statistikcookies används för att vi bättre ska förstå hur besökare nyttjar webbplatsen genom att anonymt spara relevant data. Här analyseras t.ex. hur du kom in till webbplatsen, vilka sidor du har besökt, hur länge du besöker dem och antal besök.
Här används Google Analytics som kommer att generera cookies till besökaren, detta blir sedan data som Google sparar och använder. Googles sekretesspolicy hittar du på: http://www.google.com/privacypolicy.html.
Denna typ av cookies kräver ditt samtycke innan vi kan använda dem.

Optimeringscookies
Dessa cookies förbättrar din upplevelse under ditt besök på vår webbplats. Används även för spårning av företags IP-adress via ett tredje parts företag som heter Albacross, ämnat för Kategorisering av lead. Denna typ av cookies kräver ditt samtycke innan vi kan använda dem.

Marknadsföringscookies
Vi använder marknadsföringscookies som används för att visa upp relevant marknadsföring baserat på ditt beteende på webbplatsen. Dessa cookies används också för formulärhantering och analyser. Kräver ditt samtycke innan vi kan behandla dessa.

Kontaktinformation

Har du en fråga om sekretess, GDPR eller liknande frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi har ett dataskyddsombud som du kan kontakta på dataskydd@momentum.se.

 

Hantering & behandling av personuppgifter 


För oss på Momentum är det lika självklart att skydda din personliga integritet och dina personuppgifter som att utveckla marknadsledande system. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och särskilt din rätt till skydd av dessa.

För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018. Vår nya policy förstärker skyddet av din personliga integritet och beskriver hur vi som företag samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vår uppdaterade integritetspolicy finner ni under "Om oss" i huvudmenyn, eller via länk ovan.

Har du en fråga om sekretess, GDPR eller övriga frågor är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om vår integritetspolicy

Dataskyddsombud


Dataskyddsombudets uppgifter
a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskydds¬ bestämmelser.
b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.
c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35.
d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor.