Webbinar: Rapporthantering PM4


Tisdagen den 6:e februari kl. 14.00 erbjuder vi ett webbinar avseende rapporthantering i Momentum PM4. Detta webbinar riktar sig till er som är produktägare av Momentum PM4 och som planerar att uppgradera till version 4.3 eller som redan har genomfört denna uppgradering.

Webbinariet är kostnadsfritt och passet pågår ca 30 minuter. Sista anmälningsdag är 5:e februari.


Nya Crystal Reports 2016 standardrapporter

För att kunna framtidssäkra vår rapporthantering så har vi skapat ett nytt flöde kring rapporterna. Detta har skett genom ett antal förändringar som vi kommer presentera under detta webbinar, där vi går igenom hur ni kan använda er av den nya funktionaliteten. I och med att vi ändrar våra standardrapporter så kommer vi även att se över anpassningsmöjligheterna i stort. Många av de anpassningar som finns idag kan vi se till att hantera i standardrapporterna och istället flytta anpassningen till inställningar. Detta blir inte bara enklare för er användare utan även mindre kostsamt då vi kommer att ta på oss att justera rapporterna allt eftersom nya funktioner dyker upp eller rapporterna behöver justeras av andra anledningar.

Ett mail med intruktioner om hur du kopplar upp dig mot mötet skickas ut under förmiddagen den 6:e februari. 

Anmäl dig här!