Sagax väljer Momentum RC

Sagax väljer Momentums system för energiuppföljning & analys

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidén att investera i kommersiella fastigheter, främst inom segmentet lager och lätt industri och är även noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Momentum RC blir Sagax verktyg för insamling av mätdata samt uppföljning av energianvändning, kostnader och miljöpåverkan för fastighetsinnehavet i Sverige och Holland.

Möjligheten att både samla in, visualisera och sköta analys i ett och samma system är en av styrkorna i Momentum RC. Dessutom levereras systemet som en modern SaaS-lösning där det enda som behövs för att använda systemet är en webbläsare.

Implementationen påbörjas omgående och Momentum ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete med Sagax!


Momentum Software är ett ledande svenskt programvaruföretag med fokus på utveckling av webbaserade applikationer mot fastighetsbranschen. Samtliga Momentums lösningar levereras som molntjänster vilket innebär att allt du behöver som kund är en webbläsare. 

Bland Momentums drygt 170 kunder räknas några av Sveriges största fastighetsbolag in, såväl privata som allmännyttiga. Av dessa är Castellum, Samhällsbyggnadsbolaget och Riksbyggen några som på senare tid valt att ge Momentum sitt förtroende.