Så arbetar Riksbyggen med energiuppföljning i Momentum RC


 

 

Momentum har tillsammans med vår kund Riksbyggen satt samman en fallstudie kring Riksbyggens ambitiösa arbete med energiuppföljning.

Fallstudien beskriver hur det webbaserade energiuppföljningssystemet Momentum RC fungerar som helhetslösning för insamling, analys och presentation av all form av energianvändning hos Riksbyggen. I studien kan ni läsa mer om hur Momentum RC hjälpt Riksbyggen att automatisera sin arbetsprocess, hela vägen från insamling av mätvärden till analys och måluppföljning. Detta har i sin tur lett till att Riksbyggen har kunnat halvera tidsåtgången och därigenom sparat värdefull tid som nu kan läggas på att förbättra andra delar av verksamheten.

Läs fallstudien här!

Momentum finns på plats i Visby under Almedalsveckan 2018 och vi håller då ett seminarium tillsammans med Riksbyggens Energistrateg, Mari Louise Persson, som berättar om hur Riksbyggen arbetar med energifrågan i stort och energiuppföljning i synnerhet. Läs mer om vår medverkan under Almedalsveckan i Visby här (länk). Varmt välkomna dit!